İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Senato
SENATO
Rektör
Rektör Yardımcısı V.
Rektör Yardımcısı V.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu
İşletme Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Görener
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asuman Yılmaz
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Hakan Hocaoğlu
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Muammer Kalyon
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Cem Kasapbaşı
Mühendislik Fakültesi Seçilmiş Üye Prof. Dr. Sibkat Kaçtıoğlu
Hukuk Fakültesi Seçilmiş Üye Prof. Dr. Ali Cem Budak
İşletme Fakültesi Seçilmiş Üye Prof. Dr. Serkan Çankaya
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Seçilmiş Üye
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Üye Doç. Dr. Hanifi Parlar
İletişim Fakültesi Seçilmiş Üye Prof. Dr. Ala Sivas Gülçur
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Figen Yıldırım
Dış Ticaret Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İlker Kıymetli Şen
Finans Enstitüsü Müdür V. Doç. Dr. Ayben Koy
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun Alver
Raportör (Genel Sekreter) Dr. Oğuz Özcan