Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

İnsanların sağlığı ve refahı için doğa ve doğal varlıklarımızın korunması geliştirilmesi ve yerli yerince kullanılması gerekmektedir. Bunu sağlamaya, çevremizi tehdit eden  kirleten-bozan her türlü etkiyi araştırmak ve toplumu bundan haberdar etmek ve bunun için de çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim vermek, araştırmalar yürütmek üniversitelere düşen görevlerdendir. İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde kurulan Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi bu istikamette faaliyet göstermektedir.

Merkezimiz çevre ve doğa koruma konularına bölgesel ve ulusal ölçekte katkı sağlamayı ve bu konuda çalışan araştırmacıların ihtiyacı olan bilgi tabanı oluşturmayı temel misyon olarak benimsemiştir.

Merkezin amacı; çevre ve doğanın tanıtılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yoluyla destek vermek, çevre ve doğayı etkileyen sorunlara dikkat çekmek, çevre ve doğa gözlemciliğini sevdirmek suretiyle doğa kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Merkez bu amaçla çevre ve doğa çalışanlarına hizmet verecek araştırma ve eğitim ekipmanları sağlamak, dokümantasyon merkezi, araştırma ve gözlem istasyonları, veri bankaları, haberleşme ağları kurmak, yazılı ve görsel kayıtlar oluşturup bunları akademik kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak görevini üstlenmiştir.

Merkezimiz doğada ve doğal ortamlarda doğa eğitimi ve bilim okulu gibi projeler geliştirmekte ve yakın çevreden başlayarak bölgemiz ve ülkemizin doğal varlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Çevre ve doğa bilimleri alanında faaliyet gösteren sektör ve uygulayıcılara yol gösterici modeller ve pilot çalışmalar oluşturmak; Çevre ve doğayı tehdit eden faaliyetleri önlemek için girişimde bulunmak veya proje geliştirmek; Doğaya uygun planlı gelişmeyi yaygınlaştırmaya yönelik araştırmalar ve eğitim programları icra etmek Merkezimizin görevleri arasındadır.

Merkezimiz Ulusal ve Global çevre sorunlarının çözümüne araştırma yoluyla katkı sağlamaya; doğal kaynakların kullanımında ekolojik sürdürülebilirlik boyutunu ve bölgemizdeki kentsel dönüşümlerin doğal parametrelerini ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmakta, Ülkemizin milli park, tabiat anıtı, flora-fauna, yaban hayatı ve peyzaj değerlerini ele alan projeler hazırlamakta, Tabiattan ve doğal hayattan kopan veya uzaklaşan kitlelerin doğayla yakınlaşmasına sağlayacak eğitim projeleri yürüterek genç nesillere doğayı ve doğa bilimlerini sevdirmeye çalışmaktadır.

HABERLER

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
DUYURULAR
11
Kas
Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi