Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

İşletmelerin örgüt içi paydaşları çalışanları ve ortakları, örgüt dışı paydaşları müşterileri, tedarikçileri, bayileri, rakipleri, iş yaptıkları finansal kuruluşlar, kamu kuruluşları, yerel idareler, STK’lar, faaliyet gösterdikleri bölge halkı olarak belirtilebilir. İşletmelerin örgüt içi ve örgüt dışı paydaşlarına sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarını gerçekleştirdikleri ölçüde paydaşlarında kabul ve destek görür, faaliyetlerine devam edebilirler. Kurumsal yönetim işletmelerin kurumsal yönetim ilkeleri olan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri yönünde paydaşlarıyla ilişkilerini düzenlemesini gerekli kılar. İşletmelerin yönetim kurulları kurumsal yönetim ilkeleri yününde faaliyet gösterilmesini güvence altına almalıdırlar. Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin temel amaçları öğrencilerde işletmelerin kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemini anlamalarını sağlamak, kendilerinin gelecekte bu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgiler ile donatmak, farklı sektörlerden işletmelerin kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinden haberdar olmalarını sağlamak, bu konularda yaratıcı, yenilikçi, fark yaratan bakış açısına sahip olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu yönde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir:

a) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk ile ilgili alanlarda araştırmalar yapmak ve bunları yayımlamak,

b) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlemek

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

ç) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, kurumsal yönetimin ve sosyal sorumluluğun önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen ulusal ve uluslararası düzeyde  eğitimler, sertifika programları, lisans üstü programlar düzenlemek,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda, danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,

e) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, kararları, ilgili anlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,

f) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında yayınlar hazırlayıp yayımlamak

HABERLER

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
DUYURULAR
28
Eki
KYSS Duyurusu