TR EN

Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı

Üniversiteler, bir ülkenin geleceği için hayati önemde olan bilgi üretimini gerçekleştiren ve aynı zamanda bu bilgi birikimini yeni nesillere aktararak gençlerimizi hayata hazırlayan yükseköğretim kurumlarıdır.

Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında kritik bir öneme sahip olan üniversitelerimizin her iki alanda da başarılı olmak mecburiyeti vardır.

Hem bilimsel bilgi üretmek ve uluslararası bilim camiasında ülkemize saygın bir konum kazandırmak hem de gençlerimizi çağın gerekliliklerine uygun yetiştirmek ve onlara gerekli donanımı sağlamak üniversitelerimizin görevidir.

Üniversitelerimiz yapmış oldukları araştırmalarla, akademisyenlerimiz yayınlamış oldukları bilimsel makalelerle, uluslararası atıf indekslerinde ülkemiz adına daha çok yer almalıdırlar.

Üniversitelerimizin, bilginin önemini kavramış, araştıran, teknolojik gelişmeleri izleyebilen, sorunlara çözüm üretebilen, bakış açısı geniş, düşünceye saygılı, hoşgörülü, çağdaş nesiller yetiştirmeleri gerekiyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi de 141 yıllık geçmişi, 700 bini aşkın üyesi ile dünyanın en büyük meslek kuruluşlarından biri olan İstanbul Ticaret Odasının sosyal sorumluluk projesi olarak kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.

Vakıfların amaç ve ilkelerine uygun olarak topluma hizmeti gaye edinen üniversitemiz, öğrencilerinin akademik hayatlarındaki başarısı kadar iş dünyasına katılım süreçlerinde de başarılı olmaları için büyük imkânlara sahiptir ve bu imkânlarını her geçen gün daha da arttırmak için çaba göstermektedir.

Mütevelli Heyeti olarak tüm gayretimiz, İstanbul Ticaret Odasının üyeleri nasıl Türkiye ekonomisinin öncüsü ise İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin de Türk iş hayatının nitelikli insan gücü ve liderleri olarak yetişmelerini sağlamaktır.

İnanıyorum ki bundan sonra da mezunlarımız Türkiye’nin üretiminde ve kalkınmasında rol alacaklar, sorumluluk üstelenecekler, ülkemizin gururu olacaklardır.


Dr. İsrafil KURALAY
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı