İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Genel Sekreterlik

MADDE 39 — Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısı ve bağlı birimlerinden oluşur. Genel Sekreter üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterin görevleri şunlardır;
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,
b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak, bu konularda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
e) Basın ve halkla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
h) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.