TR EN

ETİK KURUL

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL ÜYELERİ

Unvanı Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY Başkan
Prof. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU Üye
Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK Üye
Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU Üye
Prof. Dr. Oğuz BORAT Üye
Prof. Dr. Şahin AKINCI Üye

 

Etik Kurul Başvuru Kılavuzu
Formlar:

Öğrenci Başvuru Dilekçesi_Etik Kurul

Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi_Etik Kurul

Danışman Başvuru Dilekçesi_Etik Kurul

Bilgilendirilmiş Onam Formu

Demografik Bilgi Formu

Anket Formu

Veli Onam Formu

Bilgilendirilmiş Onam_Ses kaydı