İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Akademik Kadro

Prof. Dr. Abdül Halim Zaim

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Dekan V.

Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Dekan V.

Prof. Dr. Asuman Yılmaz

Hukuk Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ

İletişim Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. Ömer Torlak

İşletme Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. Füsun Alver

İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü
Müdür

Prof. Dr. Figen Yıldırım

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdür

Prof. Dr. Necip Şimşek

Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür

Prof. Dr. İlker Kıymetli Şen

Dış Ticaret Enstitüsü
Müdür

Prof. Dr. Özlem Deniz Başar

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Sibkat  Kaçtıoğlu

Endüstri Mühendisliği
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK

Görsel İletişim Tasarımı
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. R.Gülay ÖZTÜRK

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Rıfat  Yazıcı

Bilgisayar Mühendisliği
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ünal Halit Özden

İstatistik
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet  Kara

İktisat Bölüm Başkan V.

Prof. Dr. Nüzhet  Kahraman

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Beliz ÜLGEN

İşletme (İngilizce)
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahu Tuğba Karabulut

İşletme
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ayhan  Ceylan

Kamu Hukuku
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Korkut Tuna

Sosyoloji
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Habip Dayıoğlu

Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şahin Akıncı

Özel Hukuk
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Rüstem Aşkın

Psikoloji
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Yahya Fidan

Lojistik Yönetimi
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Köksal

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muammer Kalyon

Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş

İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Serkan Çankaya

Finans ve Bankacılık
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. M. Murat Yeşil

Medya ve İletişim
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Temel KOTİL

Mekatronik Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Osman  Yazıcıoğlu

Endüstri Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail Ekmekçi

Endüstri Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zeki  Çizmecioğlu

Mücevherat Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oğuz Borat

Endüstri Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ala SİVAS GÜLÇUR

Görsel İletişim Tasarımı
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zeliha HEPKON

Medya ve İletişim
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Özel Hukuk
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kayıhan İçel

Kamu Hukuku
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zafer  Gören

Kamu Hukuku
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hüseyin  Hatemi

Özel Hukuk
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş

Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hasan  Türedi

Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yusuf Tuna

İktisat
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oya Özkardaş

Psikoloji
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Necmettin Doğan

Sosyoloji
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nazım Ekren

İktisat
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Münevver Turanlı

İstatistik
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İdris Oğurlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Osman Gürbüz

Finans ve Bankacılık
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Görener

İşletme
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail  Kömbe

Matematik
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Selim Yüksel Pazarçeviren

Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Baz

İnşaat Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail Demir

Mekatronik Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Doğan Kaya

Matematik
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Kasımoğlu

İşletme
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aydın Çelen

İktisat (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kemal Varol

Mücevherat Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mecit EŞ

Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa ILICALI

Lojistik Yönetimi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nigar Merdan

Moda ve Tekstil Tasarımı
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. T. Gül Şendil

Psikoloji
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn

Psikoloji
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Esin Okay *

Finans ve Bankacılık
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ömer Bolat

İşletme
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yusuf Balcı

İktisat (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Uğur Yiğit

Kamu Hukuku
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Feyzullah YETGİN

İşletme
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nedim Tutkun

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Necdet ŞENSOY

Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Cem Budak

Özel Hukuk
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oya ŞAKI AYDIN

Medya ve İletişim
Bölüm Başkanı V.

Prof. Dr. İ.Kahraman Arslan

İşletme
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gülçin Tapşın

İktisat
Öğretim Üyesi

Prof. A.Işık Aydemir

Mimarlık
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Hakan Hocaoğlu

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz

Mimarlık
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Necla Öykü İyigün

Uluslararası Ticaret
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ayben Koy

Finans Enstitüsü
Müdür V.

Doç. Dr. Gözde ÖYMEN

İletişim Fakültesi
Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Elif Güneren Genç

Havacılık Yönetimi
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Okşan Artar

Havacılık Yönetimi
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Serhan Yarkan

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Recep BİLDİK

Finans ve Bankacılık
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Betül Gür

İktisat
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zeynep  Bayazıt

İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hilal Özden ÖZDEMİR ÇAKIR

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Pınar Başar

İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hanifi Parlar

Eğitim Bilimleri
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer

İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Seda Bağdatlı Kalkan

İstatistik
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Emre Civelek

Uluslararası Ticaret
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nihal  KOCABAY ŞENER

Medya ve İletişim
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Berk Ayvaz

Endüstri Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ahmet Oğuz Demir

İktisat (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermutlu

Sosyoloji
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Osman Bayraktar

İşletme
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İshak Arslan

Eğitim Bilimleri
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fatih Üstüner

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer

Finans ve Bankacılık
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlke Civelekoğlu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ayşe Simin ERDEMİR KARA

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Poyraz

Sosyoloji
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel

Uluslararası Ticaret
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aşkım Nurdan Tümbek Tekeoğlu

Lojistik Yönetimi
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Başak Erdem

Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Duygu Celayir

Muhasebe ve Denetim
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fatma Serab ONURSAL

İşletme
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Gözde Yangınlar

Lojistik Yönetimi
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hicabi Ersoy

Finans ve Bankacılık
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Recep Ali KÜÇÜKÇOLAK

İşletme
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Uğur Yasin ASAL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Gencay Karakaya

Dış Ticaret Enstitüsü
Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Şefik MEMİŞ

İktisat
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Özel

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SUNAL KIZIL

Görsel İletişim Tasarımı
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan YUM

Endüstriyel Tasarım
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Tuba Bostancı Baskan

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Cihat Köksal

İşletme Fakültesi
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Metin Turan

Mühendislik Fakültesi
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Irmak Bayburtlu

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprak

Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ceylan

Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Evrim İldem Develi

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi M.Alper  Özpınar

Mekatronik Mühendisliği
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Suri

Mimarlık
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Kamala VALİYEVA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZORAL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın EYİGÜN

İnşaat Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Itır KAŞIKÇI

Psikoloji
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya KÖKREK

Psikoloji
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Çınar NARTER

Endüstriyel Tasarım
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Paköz Türkeli

Sosyoloji
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Özdemir SÖNMEZ

Mimarlık
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Burhan SATICI

Mimarlık
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Keleş Tayşir

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fernaz ÖNCEL

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz Karaçay

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Albayrak

Görsel İletişim Tasarımı
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Baylak Güngör

Sosyoloji
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Merve Hafızoğlu

Bilgisayar Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Şentürk

Mimarlık
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tavas

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Başar

İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Yazar

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Aylin GÖZEN

İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fuat Ali Paker

Endüstriyel Tasarım
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kakışım

Bilgisayar Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk Demirtaş

Endüstriyel Tasarım
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Cem Kasapbaşı

Bilgisayar Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç

Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Erdem TATLI

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Kulaksızoğlu Mercan

Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yener

Matematik
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çiftoğlu Çabuk

Eğitim Bilimleri
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zebiniso KAMALOVA

Eğitim Bilimleri
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Fehim Cebeci

İktisat (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Akıl

Kamu Hukuku
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özcan

İktisat (İngilizce)
Öğretim Görevlisi

Dr. Öğr. Üyesi Sinem SEFİL TANSEVER

İktisat (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Güldenur Çetin

Finans Enstitüsü
Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Asarkaya

İşletme (İngilizce)
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam

İşletme
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Berk ÇAYCI

Medya ve İletişim
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Elif KARAGÜLLE ÇAYCI

Medya ve İletişim
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Sena AYDIN

Medya ve İletişim
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Genç Yılmaz

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Emel Şeyma Küçükaşçı Çiftbudak

Endüstri Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı

Bilgisayar Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Emin Başar Baylan

Endüstri Mühendisliği
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Badak

Özel Hukuk
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan

Havacılık Yönetimi
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Vahit Ferhan Benli

Finans ve Bankacılık
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Öz

Lojistik Yönetimi
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel

İktisat
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Ulucan

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Dr. Erkan Turan

Medya ve İletişim
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Alp Eren Erbay

Görsel İletişim Tasarımı
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Meral Halisdemir

Eğitim Bilimleri
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Mustafa Emre Taşçı

Havacılık Yönetimi
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Gülay  Kaygusuz

Moda ve Tekstil Tasarımı
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Uzm. Nurullah KADİRİOĞLU

Medya ve İletişim
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Uzm. Fatma Nur Akı

Bilgisayar Mühendisliği
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Barry Robert Leach

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Yasemin Kuş

Psikoloji
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Okan Gülbak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Ezgi Tan

Psikoloji
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Öznur Sayi Özcan

Mimarlık
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Nur Sümeyye  Yalçın Koçak

Mimarlık
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Martin Strecker Adelskov

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Aslıhan  Ergin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Pınar GEÇKİLİ KARAMAN

Mimarlık
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Gökhan KIYICI

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Eymen Çağatay BİLGE

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Ceylan ŞAHİN

Endüstriyel Tasarım
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Haluk Duğa

Moda ve Tekstil Tasarımı
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Bilal AYAN

Görsel İletişim Tasarımı
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Zafer TOPALOĞLU

Görsel İletişim Tasarımı
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Nilgün ÖZKOL

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Ahu DERELİ DURSUN

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Şerli BARAN

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Zülfiye UZUNER

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Seçkin GİRGİN

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Özlem PERKS

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Alev Aydoğan BAYKAN

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Fatih TANRIVERDİ

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. İlknur SELAHİ

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Beldan ÖZANT

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Müge TOKMAN

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Robert Joseph FEEHLY

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Lale Erdem

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Jacob Andrew Kanelos

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. David Richard Perry

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Şenay Kaplan

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Mehmet Çelikbaş

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Elif Çam

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Nurdan SEZGİN

Mimarlık
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Demet Yıldız Yanızca

Moda ve Tekstil Tasarımı
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Cengiz RİVA

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Gözde TAT

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Zeliha Gökçe ALTINTAŞ

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi

Araş. Gör. Zeynep ÇELİK GÜLSEVEN

Kamu Hukuku
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Beyza Çağla ŞAHİN

Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Nursen ÖZCAN

Özel Hukuk
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Umur AKSAKAL

Kamu Hukuku
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Kubilay Erişlik

İstatistik
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Merve Şahin

Sosyoloji
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Gurur Öyküm Güven

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Gizem Gülsün Türeli

Medya ve İletişim
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Erdil Levent Ertan

Görsel İletişim Tasarımı
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Hatice Kübra DEMİR

Kamu Hukuku
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Aslınur AK

Özel Hukuk
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Tarkan VERGÜL

İnşaat Mühendisliği
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Umutcan PEKTETİK

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Damla HOCAOĞLU

Mimarlık
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Murat Yiğit

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Fatma Nur Tekçe Barut

Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Nihan Yavuz

İşletme
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Hilal Mammer

Özel Hukuk
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Murat Can Gökdemir

Kamu Hukuku
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Şeyda Tuğgen Gümüşay

Medya ve İletişim
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Metehan Hepvar

Kamu Hukuku
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Pınar Turan

Havacılık Yönetimi
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Mert Aydoğan

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Kader Şimşir Acar

Fen Bilimleri Enstitüsü
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Elif GÖKALTAY

Endüstriyel Tasarım
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Aybike ESER

Endüstriyel Tasarım
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Bayram ŞİRİN

Lojistik Yönetimi
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Doğan Mert AKDEMİR

Uluslararası Ticaret
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Oğuz ŞİMŞEK

Finans ve Bankacılık
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Hümeyra Nur HATİPOĞLU

İşletme
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Yasemin YILDIRIM

İktisat (İngilizce)
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Gizem ÖZTÜRK

Mimarlık
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Özge Büşra ERGÜL

Mimarlık
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Zekiye ZEYBEK

Psikoloji
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Hüseyin Can Hacıbebekoğlu

İktisat (İngilizce)
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Halit Ahmet Kahraman

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Talha Karadayı

Uluslararası Ticaret
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Merve Çelik

İşletme (İngilizce)
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Selin Eken

Endüstri Mühendisliği
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Sevgi Eren

Finans Enstitüsü
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Şüheda Baran

Dış Ticaret Enstitüsü
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Alara Betül Ayhan

Mekatronik Mühendisliği
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Cihan Bilgehan Bayram

İşletme (İngilizce)
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Özge Yerlikaya

Medya ve İletişim
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Dilara Şensivas

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Ömer Taha Sözgen

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Lütfü Çakır

Eğitim Bilimleri
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Ufuk Şanver

Bilgisayar Mühendisliği
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Selvi Nazlı Güvenç

Özel Hukuk
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Mehmet GÜLNAR

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. İsrafil Boyacı

İktisat
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Ali Kürşat Sak

İktisat
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Elif NURAY YILDIRIM

Matematik
Araştırma Görevlisi