İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ
 
MİSYON: İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin kendileri ve çevreleri ile iletişimlerini güçlendirmek, üniversite yaşamına uyum sağlamlarına yardımcı olmak, sorunlarla başetme ve farklılıklarla yaşama becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

VİZYON: İstanbul Ticaret Üniversitesi PDR birimi, kişisel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, akademik anlamda yeterli, pozitif bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunur.

İLKELER: Pozitiflik, etik kurallara bağlılık, çalışma disiplini, hoşgörü ve anlayış.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi hafta içi her gün 08:30- 17:30 saatleri arasında üniversite öğrenci ve personeline hizmet vermektedir. Bu bilgi formunda ya da seanslar esnasında danışan tarafından paylaşılan bilgilerin kurumumuzca gizli tutulmaları esastır. Ancak danışanın kendine ya da bir başkasına zarar vermekle ilgili planları olduğunu paylaşması durumunda ilgili ve uzman kişilerle irtibata geçilmesi gerekmektedir. Randevu talep formunu sağlık merkezine gelerek de doldurabilirsiniz. Randevu formunu eksiksiz olarak cevaplamanız sürecin daha sağlıklı ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Talep formu oluşturulduktan en kısa zaman sonra sizinle irtibata geçilecek ve bilgilendirilme yapılacaktır.

Acil durumlarda randevu formu oluşturmadan sağlık merkezine gelebilir veya sağlık merkezini telefon ile arayabilirsiniz.
İletişim: 444 0 413 Dahili/4472-4475
E-mail: pdr@ticaret.edu.tr

RANDEVU TALEP FORMU

 
PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE UNIT
 
MISSION: To help empower the students of Istanbul Commerce University in communicating with themselves and their environments, to provide support in their adaptation to life in university and to deliver services that aspire to enhance their skills in coping with problems and living with differences.

VISION: Psychological Counseling and Guidance Center of Istanbul Commerce University contributes to raising positive individuals who have a sense of personal and social responsibilities and who are sufficient in their academic lives.

PRINCIPLES: Positivity, adherence to ethics, work discipline, tolerance and understanding.

Psychological Counseling and Guidance Center in Istanbul Commerce University offers its service to all students and staff members of the university from 8.30 am to 05.30 pm every week day. Nothing that you will fill into this sheet or will discuss during the sessions will leave the therapy room without your consent. This rule of privacy will not be violated unless you indicate that you are planning on harming either yourself or somebody else in which case we are obligated to contact those who might be involved in the situation and/or a specialist. You may also choose to fill in this appointment request form in the medical center. While filling in this form, please do not leave anything blank as this will contribute to a healthier overall process. Once your application request is received, we will reach out to you and inform you about your appointment as soon as possible.

In cases of emergency you may directly visit or call the medical center without your application form.
Contact information: 444 0 413 / 4472-4475
E-Mail: pdr@ticaret.edu.tr

APPOINTMENT REQUEST FORM