TR EN

Yönergeler

Burs Yönergesi
Spor İndirimleri Yönergesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Lisans Bitirme Projesi Ana Yönergesi
Seyahat Yönergesi
Yayın Yönergesi
Bilimsel Faaliyetler Koordinasyon Kurulu Yönergesi
Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
Akademik Amaçlı Seyahat Yönergesi
Uluslararası Öğrenciler Yönergesi
Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönerge
İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayın, Araştırma ve Proje Koordinasyon Kurulu Yönergesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi
Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programları Erasmus Programı Yönergesi
Üniversite Staj Yönergesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Rektörlük Proje Yönetimi Koordinatörlüğü Yönergesi
Lisans ve Lisansüstü Sınavları Uygulama Usul ve Esasları
TİCARET TÖMER Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Arşiv Yönergesi
İngilizce Hazırlık Programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem Sonu Sınavları Uygulama Usul ve Esasları (Güz)
İngilizce Hazırlık Programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem Sonu Sınavları Uygulama Usul ve Esasları (Bahar)
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Açma ve Uygulama Esasları Yönergesi
Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret TTO Yönergesi
Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi
Diploma ve Mezuniyet ile İlgili Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
Öğretim Elemanlarının Yeniden Değerlendirilmesi