İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE VE DENETİM
Anasayfa

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Denetim Bölümü

Bölüm, 2012 Eylül ayında YÖK’ün onayıyla İşletme Bölümünden ayrılarak “Muhasebe ve Denetim” adı altında ayrı bir birim olarak kurulmuş, üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi’nde 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren eğitime başlamıştır.İlk yıllarda Muhasebe ve Denetim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları İşletme Bölümünün altında yer almıştır. 2012 yılında bilim alanı “bölüm” olarak örgütlenince Muhasebe ve Denetim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları çerçevesinde yüksek lisans eğitimi “Anabilim” dalı olarak örgütlenmiştir. Yüksek lisans eğitimine duyulan ilgi yüksek olmuştur. Yüksek lisans programı İşletme Bölümünün altındayken 20-30 civarında öğrenci alırken ayrı bir anabilim dalı halinde örgütlenmesiyle birlikte öğrenci sayısı tam kontenjanı doldurmuş, 45’e yükselmiştir. Aynı zamanda Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı da 2018 yılının başından itibaren faaliyettedir.

Doktora Programı YÖK’ün onayı ile 2013 yılından itibaren Doktora öğrencileri almaya başlamış olup 5 öğrenci tez çalışması yapmış ve tezlerini başarıyla savunarak “Doktor” unvanını kazanmışlardır.

Globalleşme ile birlikte finansal bilgi sisteminde küresel muhasebe dilinin oluşturulması, finansal tabloların evrensel olarak karşılaştırılabilirliğinin sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için International Accounting Standards Board tarafından “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” yayınlanmıştır. Ülkemizde yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte finansal tabloların ihtiyaca ve gerçeğe uygun, karşılaştırma yapılabilir bir şekilde sunulabilmesi için belirlenen standartlara göre finansal raporlama yapılması gereği doğmuştur.

Ayrıca, kurumsallaşma ve denetime önem verilmiş, raporlanan finansal tabloların denetimi için yüksek kalitede Uluslararası Denetim Standartları hazırlanmış böylece uluslararası düzeyde güvenilir, şeffaf, karşılaştırılabilir finansal tablolara ulaşma olanağı sağlanmıştır.

Lisans programının amacı, hem ulusal hem de uluslararası finansal raporlama standartlarını öğrenmiş, muhasebe ve denetim alanındaki değişim ve gelişimleri takip edebilmeye vakıf, yönetime finansal veri sağlayabilen, uluslararası denetim standartlarını uygulayabilen, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış yetkin öğrenciler yetiştirmektir.

Bu amaçla bölümde muhasebe ve denetim alanıyla ilgili olarak; finansal muhasebe (dönem içi – dönem sonu), şirketler muhasebesi, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, denetim, iç denetim ve iç kontrol sistemleri, dış ticaret muhasebesi, işletme bütçeleri ve kontrol, finansal tablolar analizi, adli muhasebe ve hile denetimi, uluslararası finansal raporlama standartları, vergi denetimi, muhasebe meslek hukuku ve etik, uluslararası denetim standartları dersleri zorunlu olarak verilmektedir. Muhasebe bilgi sistemleri, banka muhasebesi, sektörel muhasebe, muhasebede ölçme sistemleri, kamu muhasebesi, muhasebe sistemleri ve organizasyonu, e-ticaret muhasebesi ve sivil toplum kuruluşlarında muhasebe seçimlik dersler arasındadır.

Bölümden mezun olan öğrencilerimizle iletişimlerimiz sürmektedir. Mezun öğrencilerimiz genellikle muhasebe ve denetim alanında ulusal ve uluslararası bağımsız denetim şirketlerinde, tam tasdik vergi denetimi şirketlerinde, kamu sektöründe ve kurumsal şirketlerde çalışmakta olup hem Mali Müşavir hem de Bağımsız Denetçi unvanlarına sahip olmak için gerekli süreçleri başlatmış durumdadırlar.

Prof. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN
Bölüm Başkanı

ilksen@ticaret.edu.tr
444 0 413 / 4316

BÖLÜM HABERLERİ
BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
BÖLÜM DUYURULARI
11
May
Lisans Programlarında Yarıyıl Sonu Sınavlarının Online Yapılması Hk.