İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İngilizce
Lisans Programlarında Yarıyıl Sonu Sınavlarının Online Yapılması Hk.
Sevgili Öğrencimiz,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu, 2019–2020 Bahar Dönemi Lisans programlarında yarıyıl sonu sınavlarının yapılma usulüne dair aşağıdaki kararları almıştır.
“Üniversitemiz Bahar dönemi sonunda Lisans programlarında yapılacak olan yarıyıl sonu sınavlarının akademik takvimde belirlenen tarihlerde online olarak yapılmasına;
Uzaktan eğitim süresince devam eden “teorik”, “teorik+uygulamalı” ve “uygulamalı” derslerin yarıyıl sonu sınavlarının, online sınav şeklinde olabileceği gibi proje/ödev/seminer şeklinde de yapılabilmesine ve bu kararın dersi veren öğretim elemanının takdirine bırakılmasına;
Uzaktan eğitim süresince yapılamayan ve yüz yüze yapılması kararlaştırılan uygulamalı derslerin yarıyıl sonu sınavlarının, üniversitemizde normal eğitime geçilip derslerin tamamlanması sonrasında yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.
Online ortamda yapılacak yarıyıl ve bütünleme sınavlarına teknik ve diğer gerekçelerle giremeyen öğrencilere, dilekçeyle belgeleyecekleri mazeretlerinin Dekanlıklarca kabul edilmesi durumunda, üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yüz yüze mazeret sınav hakkı verilecektir.