İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Doktora Araştırmacımız Pınar Karaca Hakikat Sonrası Çağda İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri Konferansı’na katıldı

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Pınar Karaca, tez çalışmasından yararlanarak hazırladığı “İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi Sürecinde Üretilen Komplo Teorileri” adlı metni ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Hakikat Sonrası Çağda İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri adlı Lisansüstü Öğrenci Konferansına katılmıştır.

Çalışmada İstanbul Sözleşmesi’nin feshi sürecinde muhafazakâr köşe yazarlarının ve siyasi aktörlerin ürettiği komplo teorileri Van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi yoluyla incelenmiş ve üretilen söylemler toplumsal cinsiyet karşıtlığı perspektifiyle analiz edilmiştir. Köşe yazarlarının ve siyasi aktörlerin söylemlerinde her iki tarafında benzer teoriler ürettiği fakat incelenen köşe yazarlarının hükümet kanadına yönelik eleştirel bir dil kullandığı, siyasi aktörlerin ürettiği komplo teorileriyle ilerlemiş olsa da daha çok muhafazakâr yapının oluşturduğu söylemlerle yazılarına devam ettiği görülmüştür. Köşe yazılarında sözleşmenin feshedilmemesi halinde siyasal arenada nelerin kaybolacağı anlatılarak, sözleşmeye dair üretilen komplo teorilerine odaklanılmıştır.