İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

4th Internatıonal Conference on Security Threats and Challenges of Modern World. Law and Political Dimension

Date:
Time:
Location:

Üniversitemizin Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Başkanlığının paydaş olarak katıldığı ve üniversitemiz akademisyenlerinden Doç. Dr. Mustafa Emre Civelek ve Dr. Öğr. Üyesi Sabri Öz’ün Program Konseyinde yer aldığı “4. Uluslararası Güvenlik Tehditleri ve Modern Dünyanın Zorlukları Konferansı. Hukuk ve Siyasi Boyut (4th Internatıonal Conference on Security Threats and Challenges of Modern World. Law and Political Dimension)” konferansı 25-26 Kasım tarihleri arasında Rzeszow University of Technology Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 

 

4th Internatıonal Conference on Security Threats and Challenges of Modern World. Law and Political Dimension