İŞLETME FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ
Havacılıkta DGR Sertifikası Ayrıcalığı
Haber Tarihi: 17.06.2019
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Havacılık Yönetimi Bölümüyle, hava ulaştır-ma sektörüne nitelikli personel yetiştiriyor. Bölüm öğrencileri sektörün çok önem verdiği DGR sertifikalarını da alarak mezun oluyor. TİCARET, öğ-rencilerine uluslararası geçerlilikte DGR sertifikası veren Türkiye’deki tek üniversite.Ülkemizde hava trafiğinde ve taşınan yolcu sayısındaki artış, hava ulaştırma sektörüne olan ilgi ve talebi de beraberinde getirdi. Hava ulaştırma sektörü bu gelişmelere paralel, nitelikli insan gücüne daha çok ihtiyaç duymaya başladı. Sektörün ihtiyaç duyduğu personel niteliklerinde de değişim ve farklılaşmalar oluştu. Bu nedenle sektöre insan kaynağı yetiştiren lisans programlarının da yeni ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda şekillenmesi gerekliliği otaya çıktı.

TİCARET FARKI
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü, Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hususunda Eğitim Kuruluşu Yetkilendirmesine sahip. Bu yetkilendirme sa-yesinde bölüm öğrencileri DGR sertifikası alabiliyor. Havacılık Yönetimi Bölümü bünyesinde özel olarak hazırlanan Havacılık Tehlikeli Maddeler (DGR) sınıfı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminden başarılı bir şekilde geçti. Bu denetimden sonra Bakanlık, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hususunda Eğitim Kuruluşu olarak yetkilendirdi.
YETKİ NE ANLAMA GELİYOR?
İstanbul Ticaret Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-kanlığı’nın yetkilendirilmesi ile ticari olarak Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hususun-da Eğitim (DGR) verebiliyor. Söz konusu sertifikasyon programına havacılık sektörü büyük önem veriyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri DGR sertifikasına ayrı-ca bir ücret ödemeden sahip olabiliyor. Sertifikalar, ICAO ve IATA çerçevesinde uluslararası geçer-liliğe da sahip.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü denetimden başarıyla geçen DGR sınıfı ve aldığı DGR eğitim yetkilendirmesi ile diğer üniversitelerin benzer bölümlerinden çok farklı bir nok-tada bulunuyor.
SEKTÖRLE İÇ İÇE
Havacılık Yönetimi Bölümü sektörle sıkı bir işbirliği yürütüyor. Staj aşamasına gelen öğrencilerin işletme seçimleri Sivil Hava Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Kariyer Merkezi de havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak öğrencilerinin diğer staj düzenlemelerini gerçekleştiri-yor. Bölüm, TGS, THY, TAV, ÇELEBİ gibi kurum¬larla da ilişki içinde ve bu kurumlarda öğrenciler halen staj yapmaya devam ediyor.
Üniversitenin Sivil Havacılık Öğrenci Topluluğu’nun her yıl düzenlediği Sivil Havacılık Zirvesi bu alanda Türkiye’nin en önemli organizasyon olarak biliniyor ve her yıl binlerce öğrenciyi sektörle buluşturuyor.