İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahu Tuğba KARABULUT

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü 2001-2002 Güz döneminde eğitim-öğretim faaliyetine başlamış olup, 2020-2021 öğretim yılında 366 öğrencisiyle Sütlüce yerleşkesinde eğitim vermeye devam etmektedir.

İşletme Bölümünün amacı özel sektördeki ulusal ve küresel işletmelere, kamu kuruluşlarına, STK’lara; yönetim ve işletme fonksiyonlarına hâkim, küresel düşünen, ulusal ve küresel hareket edebilen girişimcileri, liderleri ve yöneticileri yetiştirmektir.

Bölümümüzde alanında uzman, başarılı, akademik çevrelerde tanınan, deneyimli, iş dünyası ile ilişkileri güçlü ve öğrencilerimizin her daim  erişebilecekleri kadrolu akademisyenlerimiz bulunmaktadır.

İşletme Bölümü olarak, İTO’daki meslek komiteleriyle, öncü şirketlerle, meslek kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, iş dünyasının gerçeklerini öğreniyor, kendimizi geliştiriyor, bunları derslerimize aktarıyoruz. Müfredatlarımızı dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler yönünde sektör danışma kurulumuzla görüşerek güncelliyoruz, teknolojiyi, dijitalleşmeyi takip ediyoruz. İnovasyona, girişimciliğe, liderliğe önem veriyoruz. Ahlaki ilkelerin ve etik değerlerin işletmecilikteki önemini vurguluyoruz. Müfredatımızda İşletme Yönetimi, Ar-Ge, Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Pazarlama, Satış, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış ve Yönetim Bilgi Sistemleri alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca, seçmeli staj ve çeşitli yabancı dil dersleri de bulunmaktadır. Zengin seçmeli ders havuzumuzu çağın gereklilikleri yönünde güncelliyoruz. Güncel yazılımları kullandığımız uygulamalı derslerin sayılarını artırıyoruz.

İşletme Bölümünde öğrencilerin proaktif, analitik düşünen, araştıran, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, ülkelerine ve dünyaya katkılarda bulunan bireyler olarak yetişmeleri için fırsatlar sunuyoruz. Bölümümüzün ve öğrencilerimizin kurduğu İşletme Topluluğunun çabalarıyla alanında başarılı girişimcileri, liderleri, yöneticileri üniversitemize davet ediyor, paneller, konferanslar, meslek seminerleri düzenliyor, işyeri ziyaretleri yapıyoruz. İşletme Bölümü olarak, Üniversitemizin sağladığı Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile öğrencileri girişimciliğe hazırlıyoruz.

Kariyer merkezimizle öğrencilerimize staj ve iş imkanları sağlıyoruz.  Mezunlarımız ulusal ve küresel şirketlerde planlama, satın alma, lojistik, üretim, pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finans bölümlerinde kariyer fırsatları elde edebilirler. Kamu kuruluşlarında ve meslek kuruluşlarında da iş bulabilirler. Ayrıca, kendi işletmelerini kurup girişimci de olabilirler.

Mezunlarımızın kendi alanlarında iş hayatına katılma oranı %95’ler düzeyindedir. İstanbul Ticaret Odası ile birlikte sunulan girişimci koçluğu, işyeri stajları, uluslararası ticari heyetleri karşılama ve fuar ekiplerine katılma olanakları ile bu oran her yıl artmaktadır.

İşletme Bölümü, öğrencilerimizi ulusal ve küresel rekabet ortamına hazırlamak için “doğru seçimdir”. İşletme Bölümü olarak, güler yüzlü ve sorunlara çözüm üreten yaklaşımımızla öğrencilerimize, ailelerine, öğretim üyelerine, üniversite yönetimine ve tüm paydaşlara değer sunmayı hedefliyoruz. Bölüm başkanı olarak benim ve tüm akademisyenlerimizin öğrencilere kapılarımız her zaman açıktır, onlarla ilgilenmek en temel görevimizdir. Bölüm olarak öğrencilerimizi kucaklayarak ve tüm olanaklarla destekleyerek hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak en büyük idealimizdir.

2021-2022 öğretim yılında sizleri de İşletme Bölümünde görmek istiyoruz.

BÖLÜM MİSYONUMUZ

Ulusal ve küresel beklentiler yönünde araştırma yapabilen, paydaşlarına değer sunan bir bölüm olarak; etik davranan, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, hayat boyu öğrenme anlayışı ile kendini geliştiren, ekip çalışması yapabilen, teknolojiyi kullanabilen, yenilikçi, çalışanlar, liderler ve girişimciler yetiştirmektir.

PROGRAM ÖĞRENME AMAÇLARI

A1) Öğrencilerimiz işletme fonksiyonları hakkında bilgi edinip, değişen işletme içi ve çevresel koşullarda bu bilgilerini kullanarak doğru karar alabilecek yetkinlik düzeyine sahip olurlar.

A2) Öğrencilerimiz çalıştıkları işletmelerde etik davranışlar sergiler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesini sağlar, faaliyetlerin toplumsal ve hukuki sonuçlarını değerlendirebilirler.

A3) Öğrencilerimiz teknolojik gelişmeler hakkında bilgi edinip, işletmelerdeki teknolojik uygulamaları kullanma becerisine sahip olurlar.

A4) Öğrencilerimiz bir yabancı dil bilgisine sahip olarak çalıştıkları işletmelerin ulusal ve küresel pazarlara yayılmasını, buralarda değer sunmasını sağlayacak; çalışanlar, yöneticiler ve girişimciler olabilirler.

A5) Öğrencilerimiz araştırma yapma becerisine sahip olarak; veri toplar, analiz eder ve bu verileri değerlendirerek doğru kararlar alırlar.

A6) Öğrencilerimiz aynı veya farklı disiplinlerde ve kültürlerde bireysel çalışmalar ve ekip çalışmaları yaparlar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 1. Öğrencilerimiz işletmenin amaçlarını, kaynaklarını, paydaşlarını, çevresini, verimlilik, karlılık ve etkinlik kavramlarını bilir.(Bilişsel)
 2. Öğrencilerimiz işletme fonksiyonlarını, örgüt yapısı kavramını, örgüt kuramlarını ve güncel işletme uygulamalarını tanımlar.(Bilişsel)
 3. Öğrencilerimiz iş çevresi, ekonomi ve finans piyasaları hakkında yayımlanan güncel bilgileri inceleyerek, bu bilgileri bütünleştirebilir, sonuçlara ulaşabilir (Bilişsel)
 4. Öğrencilerimiz işletmeciliğin yönetim, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve üretim fonksiyonlarına yönelik bilgileri bütünleştirerek çıkarımlarda bulunabilir. (Bilişsel)
 5. Öğrencilerimiz sosyo-kültürel, ekonomik, politik, teknolojik ve yasal değişikliklerin işletmenin misyonuna, vizyonuna, amaçlarına, stratejilerine, örgüt yapısına etkilerini tartışabilir ve buna yönelik sunumlar hazırlayabilir. (Duyuşsal)
 6. Öğrencilerimiz bir işletmede çalışmanın gerektirdiği kültürel çeşitliliği ve birlikte çalışma prensiplerini yetenekleri doğrultusunda algılayabilir ve içselleştirebilir. (Duyuşsal)
 7. Öğrencilerimiz araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinciyle; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir, bunları işletmesine uyarlayabilir ve yenilikçi fikirler sunabilir.(Duyuşsal)
 8. Öğrencilerimiz Pazarlama, Finans, Örgütsel Davranış, Yönetim Bilgi Sistemleri, Lojistik ile ilgili bilgileri düzenleyebilir ve tartışabilir.(Duyuşsal)
 9. Öğrencilerimiz ulusal ve küresel rekabet avantajı sağlayacak fikirler üretmek için mevcut verileri analiz edebilir, uygulamaya yönelik fiziksel beceriler edinip, bunları kullanabilir. (Psiko-Motor)
 10. Öğrencilerimiz yeni kaynakların ve pazarların bulunması, yeni yatırımların yapılması konularında projeler geliştirebilir. (Psiko-motor)
 11. Öğrencilerimiz ulusal-küresel beklentiler yönünde; işletmenin hukuki yapısını, iç ve dış paydaşlarıyla olan ilişkilerini değerlendirebilir, iş yaşamında olabilecek problemleri öngörüp, bu problemlere çözüm üretecek projeler tasarlayabilir. (Psiko-Motor)
 12. Öğrencilerimiz kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk, etik ve kalite kavramlarını dikkate alarak hareket edebilir. (Psiko-Motor)

 

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. A. Tuğba Karabulut
İşletme Bölüm Başkanı

tkarabulut@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4331

 

THE MESSAGE OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT

The Department of Business Administration of Istanbul Commerce University started its education in the 2001-2002 fall semester and continues offering education in Sutluce Campus with 366 students in the 2020-2021 academic year.

The purpose of the Department of Business Administration is to raise entrepreneurs, leaders and executives who are experts on business functions, can think globally, act nationally and globally for local and international organizations operating in the private sector, public institutions, and NGOs.

The department has permanent academicians who are experts in their fields, successful and well known, have strong relationships with the business world, and to whom our students can always reach.

We learn the realities of the business world, improve ourselves and transfer all these to our courses as the Department of Business Administration by collaborating with professional committees in the Istanbul Chamber of Commerce, pioneer companies, and professional organizations. We offer education to our students to strengthen their national and global knowledge in accordance with the changes of our era, considering the expectations of companies for their employees by compulsory and elective courses, including elective internship course covering the areas of Business Management, R&D, Supply Chain Management, Manufacturing and Operations Management, Organizational Behavior, and Management Information Systems in our department.

Moreover, we offer several elective foreign language courses to our students. We are increasing the number of applied courses in which we use current software. We constantly update our curriculum by meeting with our advisory sector committee in accordance with developments in the world and in our country. We also follow technology and digitalization. We give importance to innovation, entrepreneurship, and leadership. We emphasize the importance of moral principles and ethical values in business administration. We offer our students opportunities to become proactive, creative, innovative and researcher who have an analytical way of thinking and can contribute to their countries and the world in the Department of Business Administration.

We invite entrepreneurs, leaders, and managers who are successful in their fields, organize panels, conferences and seminars, and visit workplaces with the cooperation of the Business Community who were founded by our department and students. As the Department of Business Administration, we prepare our students for entrepreneurship with The Business Incubator, The Technology Transfer Office, and The Knowledge Commercialization Center, which are provided by our university.

With our career center, we provide internships and employment opportunities to our students. Our graduates can find career opportunities in the departments of planning, purchasing, logistics, manufacturing, marketing, sales, HR, accounting, and finance of national and global companies. Moreover, they can find employment opportunities in public institutions and professional organizations. They can become entrepreneurs by establishing their own companies.

The ratio of our graduates to find employment in their own fields is about 95%. This ratio is increasing year by year by offering entrepreneurship coaching, internships, and participation in international commerce delegations and trade shows opportunities with the Istanbul Chamber of Commerce.

The Department of Business Administration is the “right choice” for students to get prepared for the national and globally competitive environment.  As the department, we are aiming to provide value to our students, their families, academicians, university administration, and all our stakeholders with our genial and producing solutions to problems approach. As the head of the department, all our academicians and I apply an open door policy for our students; our main duty is to pay attention to them. Our biggest ideal is supporting and embracing our students by providing all kinds of opportunities to them to make their dreams come true.

Sincerely,

Prof. Dr. A. Tuğba Karabulut
İşletme Bölüm Başkanı

tkarabulut@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4331

THE MISSION OF THE DEPARTMENT

Our department mission is conducting research in the direction of national and global expectations and offering value to its stakeholders; and training innovative employees, leaders and entrepreneurs who behave ethically, are aware of their social responsibilities, improve themselves with the understanding of lifelong learning, can work in teams, and use technology.

PROGRAM LEARNING OBJECTIVES

A1) Our students acquire the level of competence to learn about business functions and make the right decision by using this knowledge in changing organizational and environmental conditions.

A2) Our students can exhibit ethical behavior in the businesses they work for, ensure the fulfillment of social responsibilities, and evaluate the social and legal consequences of their activities.

A3) Our students acquire information about technological developments and have the ability to use technological applications in businesses.

A4) With the knowledge of a foreign language, our students can be employees, managers and entrepreneurs who will enable the businesses they work to expand to national and global markets and offer value there.

A5) Our students can have the ability to conduct research, they collect and analyze data and make the right decisions by evaluating this data.

A6) Our students work both as a team and individually in the same or different disciplines and cultures.

PROGRAM LEARNING OUTCOMES

 1. Our students know the objectives, resources, stakeholders, environment, productivity, profitability and efficiency concepts of the business.
 2. Our students define business functions, the concept of organizational structure, organizational theories and current business practices.
 3. Our students can integrate this information and reach results by examining the current information published about the business environment, the economy and the financial markets.
 4. Our students can make inferences by integrating information about management, marketing, human resources management, accounting,and      production functions of business administration.
 5. Our students can discuss the effects of socio-cultural, economic, political, technological and legal changes on the mission, vision, goals,                  strategies and organizational structure of the enterprise and prepare presentations for it accordingly.
 6. Our students can perceive and internalize the cultural diversity and the principles of working together required to work in an enterprise in accordance with their capabilities.
 7. Our students can follow scientific and technological developments, adapt them to their businesses and present innovative ideas with the awareness which the research and learning process continues throughout their lives.
 8. Our students can organize and discuss information related to Marketing, Finance, Organizational Behavior, Management Information Systems, and Logistics.
 9. Our students can analyze existing data, acquire and use practical physical skills to generate ideas which will provide national and global competitive advantage.
 10. Our students can develop projects on finding new resources and markets, also making new investments.
 11. Our students are in line with national-global expectations; can evaluate the legal structure of the business, its relations with its internal and external stakeholders, anticipate the problems which may occur in business life and design projects which will produce solutions to these problems.
 12. Our students can act by considering the concepts of corporate governance, social responsibility, ethics, and quality.
BÖLÜM HABERLERİ
BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
MEZUN YORUMLARI
Doğukan Hodancı
Uluslararası Ticaret Lisans Programı (2020), DHL Supply Chain - Uluslararası Nakliye Uzmanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi arkasında İstanbul Ticaret Odası gibi bir kurumun desteğiyle ve deneyimiyle harmanlanmış ve iş dünyasının bu büyük kurumunun da desteğiyle öğrenciyi iş hayatına yönlendirme ve destekleme konusundaki sayılı vakıf üniversitelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizde alanında birçok tecrübeli hocalarımızın bulunması ve birçoğunun iş dünyasıyla daha önceden çok yakın ilişkiler içinde bulunmuş olması kendi derslerimde gözlemlediğim ve bu yüzden teorikte aldığımız dersleri gerçek hayattaki vakalarla ve kendi kişisel hayatlarındaki tecrübeleriyle harmanlamaları açıkçası öğrencilik dönemim boyunca şanslı olduğumu düşündüğüm konulardan biriydi. Mezuniyetim sonrası dahi engin deneyimlerinden yararlanmaya devam ettiğim çok kıymetli hocalarımız Üniversitemizin bana göre bana kazandırdığı başlıca değerleridir. Yine çok kıymetli hocalarımız, Prof. Dr. Beliz Ülgen, Doç. Dr. Oğuz Demir, Prof. Dr. Öykü İyigün,  Prof.Dr Figen Yıldırım gibi isimlerin uğraşları ve destekleri sayesinde ve Üniversitemizin katkılarıyla birden fazla prestijli uluslararası projede ve yarışmada yer alma, seyahat etme ve parçası olma fırsatını yakaladım ve bu deneyimlerim sayesinde kendimi iş dünyası için bir adım daha öne çıkarabilme fırsatım oldu. Üniversite benim için sadece derse girip, dersten çıkma ile kalmasın diye Üniversitemizin sunmuş olduğu katkılarla birden fazla öğrenci kulübünde birden fazla görevde bulunarak ve çok sayıda sosyal sorumluluk, organizasyon ve çeşitli projeler üreterek her etkinlikte hem hayatlara olumlu anlamda dokunup hem de kendi hayatıma ve tecrübelerime bir yenisini ekleminin de bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Bunlar ve okul dışında yapmış olduğum faaliyetler, çalışmalarım ve emeklerim sayesinde mezun olur olmaz alanının en iyisi olan uluslararası bir firmada çalışmaya başlama şansım oldu ve halen bu firmada da almış olduğum eğitimin ve vermiş olduğum emeklerin yansımasını gözlemlemekteyim. Yeni mezun olacak, halen okumakta olan ve iş hayatına hazırlanmak için nerden başlayacağına bilmeyen arkadaşlara naçizane tavsiyem; araştırmaları, bol bol emek vermeleri. Sadece Üniversite eğitimi ile yetinmemeleri birden fazla staj tecrübesine sahip olmaları, dernek çalışmaları ve faaliyetlerinde bulunmaları, derslerini geçmek için çalışmak yerine gerçekten anlayarak ve sindirerek öğrenmeleri. Dört sene içerisinde en azından bir kere olsa dahi Kariyer Merkezine uğramaları, sundukları olanaklardan yararlanmak için iletişime geçmeleridir. Çünkü araştırmadan veya emek vermeden ve farkındalık oluşturmadan maalesef Üniversitemizin sağlamış olduğu bu olanaklarından da faydalanmayı gözden kaçırabilirsiniz. Ülkemizin geçtiği zor günlere rağmen emeğin olduğu yerde hiçbir şey umutsuz veya olanaksız değil.
Ali Eren Yılmaz
Uluslararası Ticaret Lisans Programı (2021), Levent Ofis - Kategori Yönetimi
2021 Uluslararası Ticaret bölümü mezunuyum. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih etme sebebim tamamen gelecek odaklıydı, hayalim hep iş dünyası içerisinde aktif olmak, üretmek ve ürettirmekti ve bu sebeple üniversite tercihimi iş dünyasının üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesinden yana kullandım. Tercih yapmak için danışmanlarla görüşmeye geldiğimde üniversitenin atmosferi beni çok etkiledi, hocaların bölüm hakkında bilgilendirici konuşmaları ve tercih danışmanlarının üniversite ve bölümler hakkında objektif cevapları kafamdaki tüm soruları sildi ve ardından ilk tercihim olan bölümüme yerleştim. Hazırlık okuluna başlamamdan itibaren etkinlikler, seminerler ve kurslarla dolu dolu bir eğitim hayatı yaşadım. Yazılım, Dil, Office programları, mülakat teknikleri, işaret dili eğitimi gibi sayısız eğitime girerek sertifika sahibi oldum. Kulüplerin yapmış olduğu etkinliklere katılarak sosyal çevremi genişlettim, bir kulübün başkanlığını yapıp yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte yeni etkinlikler yaptık. Aktif bir sosyal yaşantı içerisindeyken Kariyer Merkezi ile iletişime geçerek gönüllü stajımı alanında öncü bir firmada yaptım ve yine Kariyer Merkezi aracılığıyla İstanbul Ticaret Odası’nın etkinliklerine katıldım. Mevcut öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem Üniversitedeki imkanlardan sonuna kadar yararlanmaları ve sosyal çevrelerini genişletmeleridir. Üniversite sonuna kadar öğrencilerinin ve mezunlarının arkasında olduğunu hissettiriyor. Bunu öğrencilerin iyi değerlendirmesini tavsiye ediyorum.
Edip Çağtay Güleray
İşletme (İngilizce) Lisans Programı (2017), Şişli Amerikan Life Dil Okulları - İdari İşler Sorumlusu
İstanbul Ticaret Üniversitesi ile serüvenim 2012 yılının eylül ayında başladı. İlk başta özel bir üniversiteye gidip gitmemek arasında çok kararsız kalmıştım. Ama sonrasında yanıldığımı anladım. Üniversitede çok güzel 5 senem geçti. Öncelikle Üsküdar kampüsünde hazırlık eğitimimi tamamladım. Sonrasında Sütlüce kampüsünde İngilizce İşletme bölümünde eğitimimi tamamladım. Eğitim ve öğretim hayatım boyunca çok fazla proje yapma imkanım oldu. Bu konuda kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Üniversite hayatımda en çok gelişimime katkı sağlayan şeylerden biri de topluluklar olmuştur. Tiyatro topluluğunda yer aldım çok güzel oyunlar sahneye koyduk. Hatta okulumuzun sağladığı imkanla beraber Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine turne yapmaya bile gittik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu diyebilirim. ÜNİFEB yani Üniversite Fenerbahçeliler Topluluğuna üye oldum. Orada pankart boyama etkinlikleri beraber maç izleme aktiviteleri gibi sosyal etkinliklere katılım sağladım. Atatürkçü Düşünce Topluluğunun okulda kurulmasında ve etkin rol almasında çalışmalara katıldım. Tarihçi yazarlar ile söyleşiler gerçekleştirdik. Ankara’ya Anıtkabir’e ziyaretler düzenledik. Burada kendi organizasyon yeteneğimi geliştirdim. Son olarak ise Girişimcilik Topluluğu Sosyal Sorumluluk Proje Liderliği görevinde bulundum. Burada ekibimle beraber ‘’HAYALLER GERÇEK OLSA ‘’ isimli sosyal sorumluluk projesine imza attık. Her sene düzenlediğimiz ‘’GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ’’ ne çok fazla girişimcinin katılmasını ve öğrencilerimizin onların yanında stajlar yapmasını sağladık. Burada da kendimi sosyal alanda çok fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Üniversite hayatım boyunca Kariyer Merkezinin yapmış olduğu tüm etkinliklere katılım sağladım. İşaret Dili eğitimi ile işitme engelli insanları anlamanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Psikodrama eğitimi ile korkularımla yüzleşmeyi ve kendimi tanımayı öğrendim. Girişimci Koçluğu projesi ile İTO da görev alan saygıdeğer insanlarla tanıştım. Meclis-i Muhabbet ile İTO’nın bir toplantısında rahmetli başkanımız İbrahim Çağlar benim görüşlerimi paylaşmam için konuşma yapmama izin verdi. Kariyer Günleri etkinliği ile bir çok firmanın insan kaynakları sorumluları ile iletişim kurma şansı elde ettim. Firma ziyaretleri kapsamında Vakıfbank 2. Bölge Merkezinde düzenlenen toplantıya katılım sağladım. Gçnüllü staj programı ile İstanbul Marriott Hotel Asia Finans Departmanında 3 ay gönüllü staj yaptım ve bunun gibi çok fazla güzel etkinliğe ve projelere katılım gösterdim. Üniversitemizi kazanan ve orada eğitimine devam eden öğrencilere naçizane birkaç tavsiyem olacaktır.
 • İş dünyasının en büyük üniversitesinde olduğunu sakın unutmayın.
 • Kariyer Merkezinin tüm imkanlarından sonuna kadar faydalanın.
 • Topluluklara kesinlikle katılın ve aktif rol alın.
 • Kendinizi geliştireceğini düşündüğünüz şeyleri dile getirmekten korkmayın.
 • Gönüllü stajlar yapın.
 • Her türlü etkinliğe katılım gösterin ve bol bol sunumlar yapın.
 • Tabi tüm bunları yaparken kendinize de zaman ayırmayı unutmayın.
Hepiniz sağlıcakla kalın.  
Ali Ammar Dinler
İşletme (İngilizce) Lisans Programı (2018), İstanbul Invest - İhracat Satış Sorumlusu
İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunuyum. Öğrenciliğim boyunca hocalarımızla hala devam eden çok güzel ilişkiler kurduk. Ayrıca kulüplerimiz ve okulumuz tarafından düzenlenen etkinliklerle verimli bir lisans hayatı geçirdik. Mezuniyet sonrasında da Kariyer Merkezi’nin desteğini hep arkamda hissettim. Her şey için Üniversiteme teşekkür ediyorum ve herkese İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tavsiye ediyorum.  
Mustafa Yaman
Bankacılık ve Finans Lisans Programı (2017), Ptt Bank - Bankacılık İşlemleri Yetkilisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni ilk olarak lisemize yaptıkları ziyaret esnasında tanıma fırsatı buldum. Üniversiteden gelen ekip bizlere hem okulu tanıttı hem de doğru bir tercih için yapılması gerekenleri anlattı. Lise zamanlarında finans alanında bir bölümde okumak en büyük hayalimdi. İstanbul Ticaret Üniversitesinin hayallerimi gerçekleştirme de en büyük destekçim olacağını biliyordum. Böylece 2013 yılında Bankacılık ve Finans bölümünü kazanmam ile birlikte İstanbul Ticaret Üniversitesinde serüvenim başlamış oldu. Hocalarımız derslerde bizimle çok ilgililerdi. İstediğimiz zaman randevu almadan onlarla iletişim kurabilme imkanımız vardı. Üniversitemizde ilk yıllarda yine hocalarımızın önerisiyle okulun en aktif kulüplerinden birisi olan Bankacılık ve Finans Kulübünü tanıdım. Kulübün amacı; bankacılık ve finans alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, projeler üretmek, akademik programı tamamlayıcı nitelikte faaliyetlerde bulunmaktı. Kendimi en iyi seviyede geliştirebileceğimi düşüncesiyle Bankacılık ve Finans kulübü yürütme kurulunda aktif olarak görev almaya başladım. Ardından yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığım kulüpte, 2016 yılında yönetim kurulu başkanı seçildim. Kulüp olarak okulumuzun da desteğiyle bankalara, finansal kurumlara eğitim gezileri düzenledik. Üniversitemizde özel sektörden ve kamu kurumlarından alanında uzman olan kişileri konuşmacı olarak davet ettik. Bu ve benzeri projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirdik. Derslerde aldığımız teorik bilgileri kulübümüz sayesinde pratiğe dökme fırsatını buldum. Yönetim kurulu başkanı olduğum süre boyunca da birçok proje ve etkinliğe liderlik ettim. Üniversitemiz, öğrencilerinin kişisel gelişimine önem veren bir üniversiteydi. Bu kapsamda birçok projede yer alma fırsatı buldum. Girişimci Koçluğu Projesi ve Meclis-i Muhabbet programı sayesinde özel sektörden ve çeşitli kurumlardan yöneticilerle bir araya geldik. Üniversitemizin lisans bölümünden 2017 yılında mezun oldum. Ardından yine okulumuzda Sermaye Piyasası tezli yüksek lisans bölümüne başladım. Yüksek lisans eğitim kadrosu da alanında uzman hocalarımızdan oluşuyordu. Tez yazdığım dönemde okulumuzun ve hocalarımızın da desteğiyle çeşitli kongre ve sempozyumlarda bildiri sundum. Yakın zamanda yine üniversitemizde doktora eğitimine devam etmeyi hedeflemekteyim. Mezun olmamın ardından özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Şimdi ise PTT Bank bünyesinde Bankacılık İşlemleri Yetkilisi olarak çalışmaktayım. Üniversitede eğitim aldığım süre boyunca kendimi her yönden geliştirdiğimi düşünüyorum. Üniversite kişinin kariyer basamağına ilk adımı attığı yerdir. Öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem, üniversite hayatınız boyunca kendinizi geliştirmeye özen gösterin. İstanbul Ticaret Üniversitesi kariyeriniz ve kişisel gelişiminiz için biçilmiş kaftan. Derslerinizin yanı sıra çeşitli organizasyonlarda görev almaktan kaçınmayın. Zira dolu dolu geçirdiğiniz bir üniversite hayatının iş hayatına olan olumlu etkisi tartışılamaz.
Faruk Karagöz
Bankacılık ve Finans Lisans Programı (2017), Halk Yatırım Menkul Değerler - Uzman Yardımcısı
Üniversitemiz özellikle kariyer gelişimi açısından her türlü yönlendirmede öğrencinin yanında olmaktadır. Özellikle Kariyer Merkezinin beni yönlendirmesi ile İstanbul Ticaret Odasındaki 3 sene yarı zamanlı çalışma imkanı ve Borsa İstanbul’da yapmış olduğum staj  hem şuan ki çalıştığım iş yerinde hem de girdiğim mülakatlarda beni her zaman ön plana çıkarmıştır. Öğrenci kulüplerine verilen destek sayesinde kulübümüz aracılığıyla yaptığımız etkinliklerde sektörden bir çok kişiyle tanışma, kendilerinden referans alma ve staj programları için  bir çok geri bildirim ve yönlendirme aldım. Bu durum hem mülakatlarda hem de iş arayış sürecimde bana ve kariyerime çok büyük katkılar sağladı. Şuanda okuyan arkadaşlara en büyük tavsiyem muhakkak okulumuzun Kariyer Merkezini kullansınlar. Zorunlu olmasa bile  staj yapsınlar çünkü mülakatlarda konusu geçiyor. Kulüpler aracığıyla yada bireysel bölümleriyle ilgili eğitim programlarına katılsınlar. Sertifikalar çok önemsiz gibi gözükse de mülakatlarda muhakkak önem arz ediyor.  
Elif Sağlam
Bankacılık ve Finans Lisans Programı (2016), Sakarya Ferizli Belediyesi - Memur
Üniversitenin 2012-2016 yılları arasında Bankacılık ve Finans Bölümü mezunlarındanım. Belki kariyer planlarım arasında “Bir gün bankacı olur muyum?” sorusu hiçbir zaman olmadı fakat ben İstanbul Ticaret Üniversitesi sayesinde böyle bir bölüm okuduğumdan hiç pişmanlık duymadım.  Bir mesleğin tercihi ve meslekte başarılı olmasında eğitim, çok önemli bir etkendir. Özellikle kapsamlı ürün ve işler, sürdürülebilir bir iyileştirme, eğitimin yeterliliği ve kaliteyle tamamlanır. Öğrencileri, eğitime yönelik değerlendirmeleri, meslek eğitiminin kalite ve iş alanlarından faydalanan kişiler hakkında bir şeyler sağlar. Eğitim sürecimde yaklaşık 2,5 yıl Kariyer Planlama Merkezi aracılığıyla İTO’da çalışma imkânı sağladım. Biz mezunlar olarak, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde eğitimine başlamak üzere olan aday öğrencilere ve üniversite bünyesindeki mevcut öğrencilere minik bir tavsiyem olacak. Fakülte veyahut yüksekokul bazında çok güzel meslek eğitimleri, farklı şekillerde gerçekleştirilen turizm gezileri de dahil olmak üzere kulüplerin düzenlediği farklı programlardan da harmanlanmış birçok karşılaştırmalı iş ve kariyer değerlemelerine katılsınlar. İş hayatına dahil olduğumda, kamuda veya özel sektörde en çok bunun faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Aday öğrencilerin de kariyer basamaklarını kolay çıkmalarını, hayat boyu başarılı olmalarını diliyorum.  
Kapat X


Doğukan Hodancı
Uluslararası Ticaret Lisans Programı (2020), DHL Supply Chain - Uluslararası Nakliye Uzmanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi arkasında İstanbul Ticaret Odası gibi bir kurumun desteğiyle ve deneyimiyle harmanlanmış ve iş dünyasının bu büyük kurumunun da desteğiyle öğrenciyi iş hayatına yönlendirme ve destekleme konusundaki sayılı vakıf üniversitelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizde alanında birçok tecrübeli hocalarımızın bulunması ve birçoğunun iş dünyasıyla daha önceden çok yakın ilişkiler içinde bulunmuş olması kendi derslerimde gözlemlediğim ve bu yüzden teorikte aldığımız dersleri gerçek hayattaki vakalarla ve kendi kişisel hayatlarındaki tecrübeleriyle harmanlamaları açıkçası öğrencilik dönemim boyunca şanslı olduğumu düşündüğüm konulardan biriydi. Mezuniyetim sonrası dahi engin deneyimlerinden yararlanmaya devam ettiğim çok kıymetli hocalarımız Üniversitemizin bana göre bana kazandırdığı başlıca değerleridir. Yine çok kıymetli hocalarımız, Prof. Dr. Beliz Ülgen, Doç. Dr. Oğuz Demir, Prof. Dr. Öykü İyigün,  Prof.Dr Figen Yıldırım gibi isimlerin uğraşları ve destekleri sayesinde ve Üniversitemizin katkılarıyla birden fazla prestijli uluslararası projede ve yarışmada yer alma, seyahat etme ve parçası olma fırsatını yakaladım ve bu deneyimlerim sayesinde kendimi iş dünyası için bir adım daha öne çıkarabilme fırsatım oldu. Üniversite benim için sadece derse girip, dersten çıkma ile kalmasın diye Üniversitemizin sunmuş olduğu katkılarla birden fazla öğrenci kulübünde birden fazla görevde bulunarak ve çok sayıda sosyal sorumluluk, organizasyon ve çeşitli projeler üreterek her etkinlikte hem hayatlara olumlu anlamda dokunup hem de kendi hayatıma ve tecrübelerime bir yenisini ekleminin de bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Bunlar ve okul dışında yapmış olduğum faaliyetler, çalışmalarım ve emeklerim sayesinde mezun olur olmaz alanının en iyisi olan uluslararası bir firmada çalışmaya başlama şansım oldu ve halen bu firmada da almış olduğum eğitimin ve vermiş olduğum emeklerin yansımasını gözlemlemekteyim. Yeni mezun olacak, halen okumakta olan ve iş hayatına hazırlanmak için nerden başlayacağına bilmeyen arkadaşlara naçizane tavsiyem; araştırmaları, bol bol emek vermeleri. Sadece Üniversite eğitimi ile yetinmemeleri birden fazla staj tecrübesine sahip olmaları, dernek çalışmaları ve faaliyetlerinde bulunmaları, derslerini geçmek için çalışmak yerine gerçekten anlayarak ve sindirerek öğrenmeleri. Dört sene içerisinde en azından bir kere olsa dahi Kariyer Merkezine uğramaları, sundukları olanaklardan yararlanmak için iletişime geçmeleridir. Çünkü araştırmadan veya emek vermeden ve farkındalık oluşturmadan maalesef Üniversitemizin sağlamış olduğu bu olanaklarından da faydalanmayı gözden kaçırabilirsiniz. Ülkemizin geçtiği zor günlere rağmen emeğin olduğu yerde hiçbir şey umutsuz veya olanaksız değil.
Kapat X


Ali Eren Yılmaz
Uluslararası Ticaret Lisans Programı (2021), Levent Ofis - Kategori Yönetimi
2021 Uluslararası Ticaret bölümü mezunuyum. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih etme sebebim tamamen gelecek odaklıydı, hayalim hep iş dünyası içerisinde aktif olmak, üretmek ve ürettirmekti ve bu sebeple üniversite tercihimi iş dünyasının üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesinden yana kullandım. Tercih yapmak için danışmanlarla görüşmeye geldiğimde üniversitenin atmosferi beni çok etkiledi, hocaların bölüm hakkında bilgilendirici konuşmaları ve tercih danışmanlarının üniversite ve bölümler hakkında objektif cevapları kafamdaki tüm soruları sildi ve ardından ilk tercihim olan bölümüme yerleştim. Hazırlık okuluna başlamamdan itibaren etkinlikler, seminerler ve kurslarla dolu dolu bir eğitim hayatı yaşadım. Yazılım, Dil, Office programları, mülakat teknikleri, işaret dili eğitimi gibi sayısız eğitime girerek sertifika sahibi oldum. Kulüplerin yapmış olduğu etkinliklere katılarak sosyal çevremi genişlettim, bir kulübün başkanlığını yapıp yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte yeni etkinlikler yaptık. Aktif bir sosyal yaşantı içerisindeyken Kariyer Merkezi ile iletişime geçerek gönüllü stajımı alanında öncü bir firmada yaptım ve yine Kariyer Merkezi aracılığıyla İstanbul Ticaret Odası’nın etkinliklerine katıldım. Mevcut öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem Üniversitedeki imkanlardan sonuna kadar yararlanmaları ve sosyal çevrelerini genişletmeleridir. Üniversite sonuna kadar öğrencilerinin ve mezunlarının arkasında olduğunu hissettiriyor. Bunu öğrencilerin iyi değerlendirmesini tavsiye ediyorum.
Kapat X


Edip Çağtay Güleray
İşletme (İngilizce) Lisans Programı (2017), Şişli Amerikan Life Dil Okulları - İdari İşler Sorumlusu
İstanbul Ticaret Üniversitesi ile serüvenim 2012 yılının eylül ayında başladı. İlk başta özel bir üniversiteye gidip gitmemek arasında çok kararsız kalmıştım. Ama sonrasında yanıldığımı anladım. Üniversitede çok güzel 5 senem geçti. Öncelikle Üsküdar kampüsünde hazırlık eğitimimi tamamladım. Sonrasında Sütlüce kampüsünde İngilizce İşletme bölümünde eğitimimi tamamladım. Eğitim ve öğretim hayatım boyunca çok fazla proje yapma imkanım oldu. Bu konuda kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Üniversite hayatımda en çok gelişimime katkı sağlayan şeylerden biri de topluluklar olmuştur. Tiyatro topluluğunda yer aldım çok güzel oyunlar sahneye koyduk. Hatta okulumuzun sağladığı imkanla beraber Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine turne yapmaya bile gittik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu diyebilirim. ÜNİFEB yani Üniversite Fenerbahçeliler Topluluğuna üye oldum. Orada pankart boyama etkinlikleri beraber maç izleme aktiviteleri gibi sosyal etkinliklere katılım sağladım. Atatürkçü Düşünce Topluluğunun okulda kurulmasında ve etkin rol almasında çalışmalara katıldım. Tarihçi yazarlar ile söyleşiler gerçekleştirdik. Ankara’ya Anıtkabir’e ziyaretler düzenledik. Burada kendi organizasyon yeteneğimi geliştirdim. Son olarak ise Girişimcilik Topluluğu Sosyal Sorumluluk Proje Liderliği görevinde bulundum. Burada ekibimle beraber ‘’HAYALLER GERÇEK OLSA ‘’ isimli sosyal sorumluluk projesine imza attık. Her sene düzenlediğimiz ‘’GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ’’ ne çok fazla girişimcinin katılmasını ve öğrencilerimizin onların yanında stajlar yapmasını sağladık. Burada da kendimi sosyal alanda çok fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Üniversite hayatım boyunca Kariyer Merkezinin yapmış olduğu tüm etkinliklere katılım sağladım. İşaret Dili eğitimi ile işitme engelli insanları anlamanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Psikodrama eğitimi ile korkularımla yüzleşmeyi ve kendimi tanımayı öğrendim. Girişimci Koçluğu projesi ile İTO da görev alan saygıdeğer insanlarla tanıştım. Meclis-i Muhabbet ile İTO’nın bir toplantısında rahmetli başkanımız İbrahim Çağlar benim görüşlerimi paylaşmam için konuşma yapmama izin verdi. Kariyer Günleri etkinliği ile bir çok firmanın insan kaynakları sorumluları ile iletişim kurma şansı elde ettim. Firma ziyaretleri kapsamında Vakıfbank 2. Bölge Merkezinde düzenlenen toplantıya katılım sağladım. Gçnüllü staj programı ile İstanbul Marriott Hotel Asia Finans Departmanında 3 ay gönüllü staj yaptım ve bunun gibi çok fazla güzel etkinliğe ve projelere katılım gösterdim. Üniversitemizi kazanan ve orada eğitimine devam eden öğrencilere naçizane birkaç tavsiyem olacaktır.
 • İş dünyasının en büyük üniversitesinde olduğunu sakın unutmayın.
 • Kariyer Merkezinin tüm imkanlarından sonuna kadar faydalanın.
 • Topluluklara kesinlikle katılın ve aktif rol alın.
 • Kendinizi geliştireceğini düşündüğünüz şeyleri dile getirmekten korkmayın.
 • Gönüllü stajlar yapın.
 • Her türlü etkinliğe katılım gösterin ve bol bol sunumlar yapın.
 • Tabi tüm bunları yaparken kendinize de zaman ayırmayı unutmayın.
Hepiniz sağlıcakla kalın.  
Kapat X


Ali Ammar Dinler
İşletme (İngilizce) Lisans Programı (2018), İstanbul Invest - İhracat Satış Sorumlusu
İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunuyum. Öğrenciliğim boyunca hocalarımızla hala devam eden çok güzel ilişkiler kurduk. Ayrıca kulüplerimiz ve okulumuz tarafından düzenlenen etkinliklerle verimli bir lisans hayatı geçirdik. Mezuniyet sonrasında da Kariyer Merkezi’nin desteğini hep arkamda hissettim. Her şey için Üniversiteme teşekkür ediyorum ve herkese İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tavsiye ediyorum.  
Kapat X


Mustafa Yaman
Bankacılık ve Finans Lisans Programı (2017), Ptt Bank - Bankacılık İşlemleri Yetkilisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni ilk olarak lisemize yaptıkları ziyaret esnasında tanıma fırsatı buldum. Üniversiteden gelen ekip bizlere hem okulu tanıttı hem de doğru bir tercih için yapılması gerekenleri anlattı. Lise zamanlarında finans alanında bir bölümde okumak en büyük hayalimdi. İstanbul Ticaret Üniversitesinin hayallerimi gerçekleştirme de en büyük destekçim olacağını biliyordum. Böylece 2013 yılında Bankacılık ve Finans bölümünü kazanmam ile birlikte İstanbul Ticaret Üniversitesinde serüvenim başlamış oldu. Hocalarımız derslerde bizimle çok ilgililerdi. İstediğimiz zaman randevu almadan onlarla iletişim kurabilme imkanımız vardı. Üniversitemizde ilk yıllarda yine hocalarımızın önerisiyle okulun en aktif kulüplerinden birisi olan Bankacılık ve Finans Kulübünü tanıdım. Kulübün amacı; bankacılık ve finans alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, projeler üretmek, akademik programı tamamlayıcı nitelikte faaliyetlerde bulunmaktı. Kendimi en iyi seviyede geliştirebileceğimi düşüncesiyle Bankacılık ve Finans kulübü yürütme kurulunda aktif olarak görev almaya başladım. Ardından yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığım kulüpte, 2016 yılında yönetim kurulu başkanı seçildim. Kulüp olarak okulumuzun da desteğiyle bankalara, finansal kurumlara eğitim gezileri düzenledik. Üniversitemizde özel sektörden ve kamu kurumlarından alanında uzman olan kişileri konuşmacı olarak davet ettik. Bu ve benzeri projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirdik. Derslerde aldığımız teorik bilgileri kulübümüz sayesinde pratiğe dökme fırsatını buldum. Yönetim kurulu başkanı olduğum süre boyunca da birçok proje ve etkinliğe liderlik ettim. Üniversitemiz, öğrencilerinin kişisel gelişimine önem veren bir üniversiteydi. Bu kapsamda birçok projede yer alma fırsatı buldum. Girişimci Koçluğu Projesi ve Meclis-i Muhabbet programı sayesinde özel sektörden ve çeşitli kurumlardan yöneticilerle bir araya geldik. Üniversitemizin lisans bölümünden 2017 yılında mezun oldum. Ardından yine okulumuzda Sermaye Piyasası tezli yüksek lisans bölümüne başladım. Yüksek lisans eğitim kadrosu da alanında uzman hocalarımızdan oluşuyordu. Tez yazdığım dönemde okulumuzun ve hocalarımızın da desteğiyle çeşitli kongre ve sempozyumlarda bildiri sundum. Yakın zamanda yine üniversitemizde doktora eğitimine devam etmeyi hedeflemekteyim. Mezun olmamın ardından özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Şimdi ise PTT Bank bünyesinde Bankacılık İşlemleri Yetkilisi olarak çalışmaktayım. Üniversitede eğitim aldığım süre boyunca kendimi her yönden geliştirdiğimi düşünüyorum. Üniversite kişinin kariyer basamağına ilk adımı attığı yerdir. Öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem, üniversite hayatınız boyunca kendinizi geliştirmeye özen gösterin. İstanbul Ticaret Üniversitesi kariyeriniz ve kişisel gelişiminiz için biçilmiş kaftan. Derslerinizin yanı sıra çeşitli organizasyonlarda görev almaktan kaçınmayın. Zira dolu dolu geçirdiğiniz bir üniversite hayatının iş hayatına olan olumlu etkisi tartışılamaz.
Kapat X


Faruk Karagöz
Bankacılık ve Finans Lisans Programı (2017), Halk Yatırım Menkul Değerler - Uzman Yardımcısı
Üniversitemiz özellikle kariyer gelişimi açısından her türlü yönlendirmede öğrencinin yanında olmaktadır. Özellikle Kariyer Merkezinin beni yönlendirmesi ile İstanbul Ticaret Odasındaki 3 sene yarı zamanlı çalışma imkanı ve Borsa İstanbul’da yapmış olduğum staj  hem şuan ki çalıştığım iş yerinde hem de girdiğim mülakatlarda beni her zaman ön plana çıkarmıştır. Öğrenci kulüplerine verilen destek sayesinde kulübümüz aracılığıyla yaptığımız etkinliklerde sektörden bir çok kişiyle tanışma, kendilerinden referans alma ve staj programları için  bir çok geri bildirim ve yönlendirme aldım. Bu durum hem mülakatlarda hem de iş arayış sürecimde bana ve kariyerime çok büyük katkılar sağladı. Şuanda okuyan arkadaşlara en büyük tavsiyem muhakkak okulumuzun Kariyer Merkezini kullansınlar. Zorunlu olmasa bile  staj yapsınlar çünkü mülakatlarda konusu geçiyor. Kulüpler aracığıyla yada bireysel bölümleriyle ilgili eğitim programlarına katılsınlar. Sertifikalar çok önemsiz gibi gözükse de mülakatlarda muhakkak önem arz ediyor.  
Kapat X


Elif Sağlam
Bankacılık ve Finans Lisans Programı (2016), Sakarya Ferizli Belediyesi - Memur
Üniversitenin 2012-2016 yılları arasında Bankacılık ve Finans Bölümü mezunlarındanım. Belki kariyer planlarım arasında “Bir gün bankacı olur muyum?” sorusu hiçbir zaman olmadı fakat ben İstanbul Ticaret Üniversitesi sayesinde böyle bir bölüm okuduğumdan hiç pişmanlık duymadım.  Bir mesleğin tercihi ve meslekte başarılı olmasında eğitim, çok önemli bir etkendir. Özellikle kapsamlı ürün ve işler, sürdürülebilir bir iyileştirme, eğitimin yeterliliği ve kaliteyle tamamlanır. Öğrencileri, eğitime yönelik değerlendirmeleri, meslek eğitiminin kalite ve iş alanlarından faydalanan kişiler hakkında bir şeyler sağlar. Eğitim sürecimde yaklaşık 2,5 yıl Kariyer Planlama Merkezi aracılığıyla İTO’da çalışma imkânı sağladım. Biz mezunlar olarak, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde eğitimine başlamak üzere olan aday öğrencilere ve üniversite bünyesindeki mevcut öğrencilere minik bir tavsiyem olacak. Fakülte veyahut yüksekokul bazında çok güzel meslek eğitimleri, farklı şekillerde gerçekleştirilen turizm gezileri de dahil olmak üzere kulüplerin düzenlediği farklı programlardan da harmanlanmış birçok karşılaştırmalı iş ve kariyer değerlemelerine katılsınlar. İş hayatına dahil olduğumda, kamuda veya özel sektörde en çok bunun faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Aday öğrencilerin de kariyer basamaklarını kolay çıkmalarını, hayat boyu başarılı olmalarını diliyorum.  

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
BÖLÜM DUYURULARI
5
Tem
Prof. Kim S. Cameron “Örgüt Kültürü ve Liderlik: Şirket Başarısı Üzerindeki Etki ...
5
Tem
Prof. Dr. Robert E. Quinn “Öğrenci, Yönetici, Lider: Amaç ve Optimum Performans” ...
4
Tem
Prof. Dr. Yanqing Duan “İşletmelerde Yapay Zeka Uygulamaları ve Karar Verme̶ ...
4
Tem
Prof. Dr. Alan R. Hevner “İşletmelerde Yapay Zeka Katkısı ve İnsan, Yapay Zeka S ...
4
Tem
Prof. Dr. R. Edward Freeman “Şirketler için Paydaşların ve Etiğin Önemi” b ...