Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkımızda
YÖNETİM KURULU

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AYŞEN BAYLAK GÜNGÖR  (MÜDÜR)

PROF. DR. OYA DAĞLAR MACAR (ÜYE)

PROF. DR. CELALETTİN AKTAŞ (ÜYE)

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OKŞAN ARTAR (ÜYE)

 

MİSYON VE VİZYON

Ülkemizdeki kadınların sosyal hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek, sosyal hayata katılımlarının önünde engel teşkil eden faktörleri ortadan kaldırabilmek amacıyla çalışmalar yapmak,

Ülkemizdeki kadınların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda statüsünü yükseltecek faaliyetlerde bulunmak,

Kadınların sosyal hayatta olduğu kadar aile içerisinde de etkin bireyler olmalarını sağlamak,

Kadınların karar almak mekanizmalarına daha fazla katılım göstermelerini sağlayacak ve bunu destekleyecek yönde çalışmalar yapmak,

Kadınların sosyal hayata katılımlarının ön koşullarından biri olan eğitim hakkından, erkekler kadar yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,

Kadının insan haklarını korumak ve bu yolla daha demokratik bir toplum oluşmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürütmek.

Tüm bu misyonlar çerçevesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezimiz, ülkemizdeki kadınların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlara aktif bir şekilde katılımlarını sağlayarak kadınların sosyal yaşam içerisinde daha iyi bir seviyeye gelmelerinin önünü açmayı hedeflemektedir. Merkezimiz, kadınların karar alma mekanizmalarına aktif bir şekilde katılımlarını destekleme vizyonuna sahip olmakta ve böylece daha demokratik, adil ve kalkınmış bir toplum olabilme yönünde kadınların güçlendirilmesini ve erkeklerle eşit haklara sahip olmasını, adaletin bir koşulu olarak görmektedir. Tüm bu amaçlar doğrultusunda zirveler, kongreler, konferanslar, çalıştaylar, sempozyumlar ve medya kampanyaları gibi faaliyetlerde bulunarak, kadın konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

 

Vizyonumuz;

Misyonumuz doğrultusunda, toplumumuzda farklı alanlarda farklı birikimlere sahip ve öncü kadınlardan oluşan bir beyin takımı oluşturarak, toplumun en temel kurumu olan aileyi ve ahlaki değerleri korumak suretiyle Türk kadınlarını, ulusal ve uluslararası düzeyde dünya kadınları ile rekabet edebilecek düzeye getirecek,

Kadınlarımızın sosyal hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üreterek onların yaşamlarını kolaylaştıracak,

Yalnızca özel hayatta değil, kamusal hayatta da etkin ve güçlü bireyler olmalarını sağlayacak,

Kadınların insan haklarını koruyarak, ülke genelinde demokrasinin hâkim olduğu ve gerçek adaletin sağlandığı bir yaşam alanı oluşturacak,

Daha çok dezavantajlı konumda bulunan kesime, özellikle kadınlara fırsat eşitliği sağlayacak,

Yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye’deki üniversitelerde mevcut bulunan kadın araştırma merkezlerinin çalışmalarına ve kendi misyonu ile vizyonu doğrultusunda Türkiye’deki kadın çalışmalarına katkıda bulunacak bir Kadın Araştırmaları Merkezi olma vizyonunu benimsemekteyiz.

 

HABERLER

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
DUYURULAR
23
Eyl
8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi BİLDİRİ ÇAĞRISI
8
Eki
6. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ-KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI
20
Ara
IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ BİLDİRİ ÇAĞRISI-BOŞANMA
13
Kas
IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİNE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI