Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkımızda

Ulaşım; günümüz dünyasında küreselleşme ve ekonomik büyümeye paralel olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Özellikle ülkemizde mega projeler genellikle ulaştırma sistemleriyle alakalı projeler olmuştur.

Merkez faaliyetleri; 3 ana başlık altında toplanmaktadır:

1- Akademik Faaliyetler: Merkezimiz, sempozyum, konferans, kongre, ve fualara katılımlarının yanı sıra, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının da Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir. Özellikle, belediye çalışanlarına avantaj sağlayacak şekilde Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan protokolle, her geçen dönem mezun sayımız artmaktadır.

2- Projeler: Türkiye’nin dört bir yanında projelerimiz hayata geçmiş ve geçmeye devam etmektedir. Projeler, rapor çalışmaları, fizibilite etüdleri, danışmanlık, proje ve uygulama çalışmalarını kapsamaktadır.

3- Medya: Merkezimiz, özellikle Merkez müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa ILICALI’nın gayretiyle ulaşım konusunda önemli bir isim yapmış kuruluştur. Ulaşım ve trafik alanlarında merkez olarak yaptığımız değerlendirmeler ve açıklamalar medyanın yoğun ilgisini görmektedir.

YÖNETİM

 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa ILICALI

Merkez Müdürü

Dahili: 4373
milicali@ticaret.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Ulaştırma Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezinin Kuruluş Amaçları:

 1. Ulaşım planlaması ve altyapısı konularında bilimsel araştırma yapmak.
 1. Trafik düzen ve güvenliğinin artırılmasına yönelik, eğitim, araştırma yapmak, uygulamalara katkıda bulunmak,
 1. Özellikle şehir içi ulaşıma özel bir önem atfederek, ulaştırma sistemleri ve planlaması üzerine akademik çalışmalar yürütmek, bu çerçevede ilgili merkezi ve yerel birimlerle ilişki kurmak,
 1. Ülkemizdeki kentleşme politikalarını da göz önüne alarak, ulaşım konusunda çok disiplinli bir yaklaşım ile araştırma ve çalışmalar yapmak, gerekli kurumlara raporlar hazırlamak,
 1. Amaçlarını geliştirmek maksadı ile yurt içi ve yurt dışı, milli ve milletler arası, ulaştırma ile ilgili konferanslar düzenlemek, konferanslara katılmak,
 1. Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları arasında danışma, eğitim ve araştırma ilişkileri kurmak. İç ve dış yayınları derleyerek kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak. Amacına uygun olarak kurs, seminer, konferans, kongreler düzenlemek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmak,
 1. Bölgesel, kentsel ve ulusal ulaştırma politikaları hakkında çalışmalar yaparak konu ile ilgili seminer ve eğitim çalışmaları düzenlemek,
 1. Yurtdışında bu konuda ileri merkez ve laboratuarlarla ortak çalışmalar yapmaktır.

Proje Konuları:

1- Ulaşım Master Planı

2- Kentiçi Ulaşım ve Trafik Planlaması

3- Trafik Düzenleme Projeleri

a)Trafik Sirkülasyonu

b)Geometrik Düzenleme

c)Şerit Disiplini

d)Yatay ve Düşey İşaretleme

e)Sinyalizasyon

4- Ulaşım Planlaması

a)Toplu Ulaşım Planlaması

b)Lojistik Köy Planlaması

c)Demiryolu Projeleri

d)İş ve Avm Ulaşım ve Trafik Etütleri

e)Kavşak ve Yol Uygulama Projeleri

f)Açık ve Kapalı Otopark İç Sirkülasyon Projeleri

Araştırma Raporu Konularımız

 • Kentiçi ulaştırma sistemlerinin verimlilik araştırması
 • Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde fayda maliyet analizleri, verimlilik değerlendirmeleri
 • Kentiçi ulaşımında transfer merkezleri
 • Trafik kaza analizleri
 • Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda trafik güvenliği
 • Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde otogar planlaması
 • Otopark yönetimi ve işletmesi
 • Sürücü psikolojisinin trafik güvenliğine etkileri

Sürekli Eğitim Konularımız

 • Trafik güvenliği
 • Üstyapı üretim aşamaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Esnek üstyapı bakım teknikleri
 • Ulaştırmada proje yönetimi
 • Alternatif kentiçi ulaştırma sistemleri

Metropollerde arazi kullanımı üzerine yaklaşımlar

 • Şehirlerde trafik kontrolü ve yönetimi
 • Kentiçi ulaştırmada aus’un katkıları
 • Ulaştırma planlamasında ekonomi
 • Şehirlerde afet ve acil durum yönetimi
 • Kentsel hukuk yaklaşımları ve aşamaları
 • Yeni dönem izli sistemler
 • Ulaştırma sistemlerinin entegrasyonu

 

HABERLER

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
DUYURULAR
3
Mar
Merkezi ve Yerel İdare Bu Çalıştayda Toplanıyor!
21
Eyl
Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Mustafa ILICALI Yalova Üniversitesi Ulaştırma Kulübü Etkinl ...
5
May
Basın Toplantısı – Trafikte Küçük Hata Yoktur!
26
Nis
Trafikte Küçük Hata Yoktur
25
Oca
Prof. Dr. Mustafa ILICALI, tüm RadyoTrafik İstasyonlarında, canlı yayında!