İŞLETME FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ
Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz;

Ülkemizde havayolu işletmelerinin gerek iç, gerekse dış hatlardaki pazar paylarının artmaya devam etmesi, hava trafiğinde ve taşınan yolcu sayısındaki artışa paralel olarak hava ulaştırma sektörüne olan ilgi ve talebi de beraberinde getirmiştir. Değişim dinamikleri son derece hızlı olan hava ulaştırma sektörü bu gelişmeler doğrultusunda nitelikli insan gücüne daha çok ihtiyaç duymaya başlamıştır.

Ülkemizde 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılması ile doğrudan ilişkilidir. Bu da, teknolojik bilgiyle donanımlı, kaliteli bilgi ve beceriye sahip, meslekî yeterliliklerini etkin bir biçimde kullanabilen nitelikli insan gücü ile gerçekleştirilebilir. Ancak, sektörün gereksinim duyduğu personelin niteliklerinde de değişim ve farklılaşmalar ortaya çıkabilmektedir. İşgücünü yeterli sayıda ve nitelikli yetiştirebilmek için iş yeri staj uygulamalarına önem verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Yoğun İngilizce ile desteklenmiş, somut alan becerilerinin kazandırılması anlayışına sahip, uygulamalı stajlarla bilgi ve becerinin sentezine olanak tanıyan, havacılık sektörünün önemli sertifika sınavlarına hazırlayan derslerin yer aldığı “Havacılık Yönetimi Programı”, yeni teknolojilere uygun olarak hava ulaştır­ma sektörünün istihdam beklentileri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Dört yıllık lisans programı ile havacılık sektöründe faaliyet gösteren havayolu, havaalanı ve diğer havacılık işletmelerinde sektöre yönelik temel bilgi ve becerilerle donanmış bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin analiz ve sentez yapma; insanları ve sistemleri yönetme kabiliyetlerini geliştirmek temel hedefimizdir. Bunun yanında her düzeyde işlemsel faaliyetlere hakim olma, etkin iletişim kurma, pratik düşünebilme ve karar verme özelliklerini açığa çıkarmak diğer önceliklerimiz arasındadır. Böylece mezunlarımız yazılı ve sözlü olarak kendilerini etkin bir şekilde ifade edebilecekler ve geleceğin hava ulaştırma sistemlerini yönetecek hale geleceklerdir.

Genel bir adlandırmayla bölümümüzü  “Havacılık Yönetimi” olarak tanımlasak da mezunlarımızın reel sektörde  çok farklı pozisyonlarda çalıştıklarını görmekteyiz. “Kariyer pozisyonları” olarak isimlendirdiğimiz bu meslekleri web sitesinin ilgili başlıkları altında inceleyebilirsiniz. Bu pozisyonlar uzmanlık ve sorumluluk mevkilerinden başlayıp ilk kademe yönetim, orta kademe yönetim ve zamanla üst kademe yönetim düzeylerine doğru genişleyebilmektedir. Çağımızda ihtisaslaşma önem kazandığından havacılık sektörü de bu gelişmeye ayak uydurmaktadır. Havacılık sektöründe “uçuşla ilgili meslekleri” bir kenarda tutarsak, ilgili diğer tüm pozisyonlarda zengin bir meslek porföyüne sahibiz.

Saygı ve sevgilerimle,

Doç. Dr. Okşan Kibritçi Artar
Bölüm Başkanı V.

okibritci@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4340
BÖLÜM HABERLERİ
BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
BÖLÜM DUYURULARI
27
Ara
2021/2022 Güz Dönemi Final Sınav Programı Yayınlandı
7
Kas
İşletme Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Programı(04.11.2021 ta ...
8
May
Lisans Programlarında Yarıyıl Sonu Sınavlarının Online Yapılması Hk.
30
Nis
Duyuru (Kayıt Dondurma Hk.)
22
Nis
Resmi Tatiller Hakkında Duyuru