Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi
Araştırmalar

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ VE TEKNOLOJİNİN SÜREÇTEKİ YERİ – 8

Üniversitemiz  “Teknoloji ve Yenilik İktisadı” dersini alan İktisat bölümü öğrencileri, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi için sektörel incelemelerde bulundukları ödevlerini sunum ve video olarak bize aktarmaya devam ediyor. Son incelememizi öğrencilerimizden Emir Çördük “Covid-19 Pandemisinin Turizm Sektörüne Etkileri” konulu ödevi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Öğrencimiz Emir;

Pandemi ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin sadece zorunlu oldukça yapıldığı,yeri geldiğinde ise ülkelerin sınırlarını kapatıp sadece yurtdışındaki vatandaşlarını geri getirmeye odaklı olduğu bir süreçten geçildiğine değinmiştir. Turizmin tek boyutlu bir sektör olmadığı ve birçok yan dalları bulunduğuna değinmiş, sektördeki olumsuzlukların çalışan insanların işsiz kalmasına ve ciddi gelir kayıpları yaşanacağını açıklamıştır.

Ödevin tamamı için lütfen tıklayınız.

 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ VE TEKNOLOJİNİN SÜREÇTEKİ YERİ – 7

Üniversitemiz  “Teknoloji ve Yenilik İktisadı” dersini alan İktisat bölümü öğrencileri, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi için sektörel incelemelerde bulundukları ödevlerini sunum ve video olarak bize aktarmaya devam ediyor.  Öğrencilerimizden Tugay Tezcan “Covid-19 Pandemisinin Sağlık Sektörü Bazında Ekonomiye Etkileri ve Teknolojinin Pandeminin Olumsuz Sonuçlarını Azaltıcı Etkileri” konulu incelemesini sizlerle paylaşıyoruz.  Diğer öğrencilerimizin incelemelerini sizlere sunmaya devam edeceğiz.

Öğrencimiz ödevinde;

  • Salgının etkisiyle insanların tüm umudunu sağlık sektörüne bağladığını söylemiş, sağlık sektörünün önemli bir sorumluluk içerisinde olduğuna değinmiştir.
  • Dünya tarihi boyunca birçok salgının yaşandığını söyleyen Tugay, vebanın Avrupa nüfusunun 3’te 1’inin ölümüne sebep olduğunu belirtmiştir. Günümüz sağlık sisteminde sektörün eski dönemlere göre gücünün arttığı ancak globalleşen dünyada virüsün yayılma hızını arttırıcı etkenlerin de çoğaldığını belirtmiştir.

Tugay’ın ödevinin tamamına ulaşmak için lütfen tıklaynız.

 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ VE TEKNOLOJİNİN SÜREÇTEKİ YERİ – 6

Üniversitemiz  “Teknoloji ve Yenilik İktisadı” dersini alan İktisat bölümü öğrencileri, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi için sektörel incelemelerde bulundukları ödevlerini sunum ve video olarak bize aktarmaya devam ediyor.  Biz de öğrencilerimizden Anılcan Kaya  “Koronavirüsün Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri” konulu incelemesini sizlerle paylaşıyoruz.

Öğrencimiz Anılcan, dünyayı etkisi altına almış Covid-19 pandemisinin ekonomik sonuçlarının nisan ve mayıs ayları itibariyle daha çok hissedilir olduğunu belirtmiş, tüketicilerin tüketim alışkanlıklarında değişikliğe neden olduğunu söylemiştir. Çin’in ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu ve üretimlerinde meydana gelen değişikliklerin bütün dünyayı etkilediğini belirtmiştir. Bütün dünyayı her alanda etkileyen salgının ülkeler arasındaki ticaret hacminde düşüşe neden olduğunu dile getirmiştir.

Ödevin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ VE TEKNOLOJİNİN SÜREÇTEKİ YERİ – 5

Üniversitemiz  “Teknoloji ve Yenilik İktisadı” dersini alan İktisat bölümü öğrencileri, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi için sektörel incelemelerde bulundukları ödevlerini sunum ve video olarak bize aktarmaya devam ediyor.  Öğrencilerimizden Okan Babur  “Coronavirüs Pandemisinin Bankacılık ve Finans Sektörüne Etkisi” konulu incelemesini sizlerle paylaşıyoruz. Diğer öğrencilerimizin incelemelerini sizlere sunmaya devam edeceğiz.

Öğrencimiz Okan ödevinde pandeminin başlaması ile ülkelerin sınırlarını kapattıklarını sonrasında da genişletici para ve maliye politikalarını devreye soktuklarını vurgulamıştır.

Ödevinde Avasant LLC dünya çağında “Covid-19’un Sektörlere Etki Endeksi”ne yer vermiş, endeksin incelemesinde bankacılık sektörünün en çok gelir açısından etkilendiğini belirtmiştir. Endekse göre genel değerlendirmede sektörün 3 puan aldığı diğer 10 sektöre göre ılımlı bir seyir halinde olduğu görülmektedir.

Ödevin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ VE TEKNOLOJİNİN SÜREÇTEKİ YERİ – 4

Üniversitemiz  “Teknoloji ve Yenilik İktisadı” dersini alan İktisat bölümü öğrencileri, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi için sektörel incelemelerde bulundukları ödevlerini sunum ve video olarak bize aktarmaya devam ediyor.  Öğrencilerimizden Burcu Demirbaş “Salgının Sigortacılık Sektörüne Etkisi” konulu incelemesini sizlerle paylaşıyoruz.  Diğer öğrencilerimizin incelemelerini sizlere sunmaya devam edeceğiz.

Öğrencimiz Burcu ödevinde;

  • Covid-19 salgınının birçok sektörü olumsuz etkilediğini ve bu etkinin sigortacılık sektörü için de geçerli olduğunu belirtmiştir.
  • Sigortacılık sektöründeki büyümenin pandemi etkisi ile aşağı yönlü harekete geçtiğini belirtmiş, ancak sektörün evden çalışmaya uyum sağlaması ile ivmenin normale döndüğünü söylemiştir.
  • Sektöre etkisinin sektörün içinde barındırdığı branşlar itibariyle değişiklik gösterdiği, her branşta aynı etkiye sahip olmadığını söylemiştir. Örneğin; seyahat ve turizm sigortalarında keskin bir düşüş yaşanırken eğitim ve siber saldırılara karşı sigortalarda artış gözlemlendiği belirtilmiştir.

Öğrencimiz ödevinde sektörün uzun vadede nasıl etkileneceğine dair de bilgilere yer verilmiştir.  Ödeve ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ VE TEKNOLOJİNİN SÜREÇTEKİ YERİ – 3

Üniversitemiz  “Teknoloji ve Yenilik İktisadı” dersini alan İktisat bölümü öğrencileri, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi için sektörel incelemelerde bulundukları ödevlerini sunum ve video olarak bize aktarmaya devam ediyor.  Öğrencilerimizden Taha Zülfikar Korkmaz  “Coronavirüs Pandemisinin Emtia Piyasalarına Etkisi” konulu incelemesini sizlerle paylaşıyoruz.  Diğer öğrencilerimizin incelemelerini sizlere sunmaya devam edeceğiz.

Öğrencimiz Taha’nın ödevinden bazı notlar:

  • Pandeminin en büyük etkisi ekonominin temel taşlarından olan tüketimde yaşanmıştır. Mal ve hizmet piyasasına talep ciddi oranda azalmıştır.
  • Borsalar ve para birimleri değer kaybetmiş, reel ekonomilerde ciddi küçülmeler olmuştur.
  • Petrol fiyatlarında tarihi düşüşler yaşanmıştır.
  • Yatırıcımların yatırım tercihlerini daha az riskli olacak şekilde değiştirmeleri altın fiyatlarında hareketliliğe sebep olmuştur.

Öğrencimizin ödevinin devamını hazırladığı metinden inceleyebilirsiniz.

 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ VE TEKNOLOJİNİN SÜREÇTEKİ YERİ – 2

Üniversitemiz  “Teknoloji ve Yenilik İktisadı” dersini alan İktisat bölümü öğrencileri, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi için sektörel incelemelerde bulundukları ödevlerini sunum ve video olarak bize aktarmaya devam ediyor.  Öğrencilerimizden Ebrucan Çağlayan “Coronavirüs Pandemisinin Sağlık Sektörüne Etkilerini” konulu incelemesini sizlerle paylaşıyoruz. Diğer öğrencilerimizin incelemelerini sizlere sunmaya devam edeceğiz.

Öğrencimiz Ebrucan, Coronavirüs tarafından en çok etkilenen sektörlerin başında sağlık sektörünün geldiğini ve  corona şüphesi taşıyan hastalara gece gündüz hizmet veren sektörünün diğer hastalıklar için ise hastalarına acil değilse hastaneye gitmemeleri yönünde uyarılarda bulunduğu iletmiş. Online tedavi uygulamalarının yaygınlaştığını söylemiştir. Ebrucan ödevinde; online uygulamaların dünyadaki genel adı ise Tele Tıp.Hasta ve doktorun sanal ortamlarda bir araya gelmesi olarak da tanımlayabileceğimiz Tele Tıp uygulaması dünyanın birçok ülkesinde özellikle de ABD’de Corona nedeniyle son haftalarda daha sık gündeme gelmeye başladığına değinmiştir.

Öğrencimizin ödevinin devamını hazırladığı metinden inceleyebilirsiniz.

 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ VE TEKNOLOJİNİN SÜREÇTEKİ YERİ – 1

Üniversitemiz  “Teknoloji ve Yenilik İktisadı” dersini alan İktisat bölümü öğrencileri, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi için sektörel incelemelerde bulundular. Covid-19 pandemisinin belirli sektörlerdeki etkilerini ve teknolojinin bu süreçteki yerini inceledikleri ödevlerini sunum ve video olarak bize aktardılar.

İlk olarak öğrencilerimizden Esra Yücel’in  “Covid-19 Pandemisinin E-Ticarete Etkisi ve Teknolojinin Covid-19 Pandemisinin Olumsuz Etkilerinin Yıkıcı Etkileri” konulu incelemesini yayınlıyoruz. Bundan sonraki günlerde de diğer öğrencilerimizin incelemelerini sizlere sunmaya devam edeceğiz.

Öğrencimiz Esra, yaşadığımız dönemin E-ticaret dünyasında sıçrama etkisi yarattığını ve ticaretin fiziksel ortamdan sanal ortama geçiş sürecinin hızlandırdığına değinmiştir. Koronavirüs öncesindeki dönem ile günümüz e-ticaret verilerini karşılaştırdığında sanal market satışlarında %60 oranında arttığını belirtmiştir. Ödeve metinden ulaşabilirsiniz.

HABERLER

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
DUYURULAR
14
Mar
Makale Yayını
18
Ağu
SEPIP 2021 Makale Çağrısı (Call for Papers)
5
Tem
Makale Çağrısı
5
Tem
Uluslararası Balkan Sempozyumu
1
Haz
SPKM Mayıs 2020 İstatistikleri