STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Anasayfa

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60. maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17/06/2010 tarihinde kurulmuştur. 01/03/2021 tarihi itibari ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak hizmete devam etmektedir.

Müdürlüğümüzün Fonksiyonları ve Yapılanması

  1. Stratejik yönetim ve planlama
  2. Performans ve kalite ölçütleri geliştirme
  3. Yönetim bilgi sistemi