TR EN

Kalite Komisyonu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonu, Üniversitesinin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, dış değerlendirme süreciyle kalite seviyelerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak ve koordine etmek üzere 2015 yılı Nisan ayında kurulmuştur.

Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve 26.04.2016 Tarih ve 2016/157-1 Sayılı Senato Kararı Eki ile duyurulmuştur. Bundan sonra 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Ek Madde 35- (Ek: 18/6/2017-7033/18 md.) ile Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kurulmuştur.

YÖKAK 2020 yılından itibaren İç Değerlendirme, Dış Değerlendirme, İzleme ve Kurumsal Akreditasyon Değerlendirmelerinde Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerini kullanmaya başlamıştır. Üniversite Senatosu YÖKAK’daki gelişmeleri dikkate alarak, Stratejik Plan ve Kalite Güvencesi çerçevesinde yapılacak çalışma ve hizmetler için gerekli yetki ve sorumlulukları yeniden belirlemiştir.

Kalite Komisyonu

Rektör,

Prof. Dr. Abdulhamit Avşar

Kalite Komisyonu Başkanı

Rektör Yardımcısı,

Prof. Dr. Mehmet Hakan Hocaoğlu

Kalite Güvencesi Sorumlusu

Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Berk Ayvaz

Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu

Prof. Dr. Yusuf Balcı

Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Sabri Öz

Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Sadettin Aksoy

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Sezgin

Toplumsal Katkı Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa Poyraz

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk Demirtaş

İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Yunus Özcan

İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Zeliha Hepkon

Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Hanifi Parlar

Dış Ticaret Enstitüsü

Doç. Dr. Gencay Karakaya

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Merve Hafızoğlu

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doç. Dr. Evrim İldem Develi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Muhammet Ceylan

Finans Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Güldenur Çetin

İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Sena Aydın

Genel Sekreterlik

Erdal Cesar

Kalite Koordinatörlüğü

Ebru Kurtuluş

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Engin Çetin

Öğrenci Temsilcisi

Kalite Topluluğu Başkanı

M. Selim Tevetoğlu

 

Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu

İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf Balcı (Başkan)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener

İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Ayşegül Elif Çaycı

Finans Enstitüsü

Doç. Dr. Güldenur Çetin

İşletme Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yavuz Aksakal (Başkan Yíd.)

Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Cengil

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şerbetçi Turan

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Öğr. Gör. Aslıhan Ergin

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Deniz Gerçeker

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Engin Çetin

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Sümeyye Aydın

Mali İşler Daire Başkanlığı

Ahmet Demir

Kalite Koordinatörlüğü

Ebru Kurtuluş

Rektörlük Ofisi

Enes Açıkgöz

Öğrenci Temsilcisi

 

Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu

İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Sabri Öz (Başkan)

İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf Devran

Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprak

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Irmak Bayburtlu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cafer Talha Şeker

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şerbetçi Turan

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yavuz Aksakal (Başkan

Yardımcısı)

Dış Ticaret Enstitüsü

Doç. Dr. Nurgül Keleş Tayşir

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sena Aydın

Finans Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi İsrafil Boyacı

Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Serhan Yarkan

İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Dilge Kodak

Mali İşler Daire Başkanlığı

Ahmet Demir

Kalite Koordinatörlüğü

Ebru Kurtuluş

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı

Dağhan Ersoy

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı

Recep Yeter

 

Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Sadettin Aksoy (Başkan)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kuş (Başkan Yardımcısı)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Polat Erdoğan

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Merve Hafızoğlu

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Burhan Satıcı

İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Berk Çaycı

Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Kulaksızoğlu Mercan

İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Duygu Celayir

İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Yunus Özcan

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Seda İstanbullu

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı

Dağhan Ersoy

Kültür ve Spor Birimi

Mesut Olğun

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Engin Çetin

 

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Sezgin (Başkan)

İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Sağlam (Başkan Yardımcısı)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Leyla Suri

Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Kulaksızoğlu Mercan

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Emel Şeyma Küçükaşçı Çiftbudak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Elif Nuray Yıldırım

Teknoloji Transfer Ofisi

Özgür Yaran

Teknoloji Transfer Ofisi

Beyza Küçük

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Engin Çetin

YAPKO Kurulu Raportörü

Gonca Öztürk

Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Enes Açıkgöz

 

Toplumsal Katkı Komisyonu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Mustafa Poyraz (Başkan)

İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Gözde Sunal Kızıl (Başkan Yardımcısı)

İnsan ve Toplum Bilimleri Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Baylak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Okan Gülbak

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sacide Akın