İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Kalite Komisyonu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonu, Üniversitesinin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, dış değerlendirme süreciyle kalite seviyelerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak ve koordine etmek üzere 2015 yılı Nisan ayında kurulmuştur.

Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve 26.04.2016 Tarih ve 2016/157-1 Sayılı Senato Kararı Eki ile duyurulmuştur. Bundan sonra 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Ek Madde 35- (Ek: 18/6/2017-7033/18 md.) ile Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kurulmuştur.

YÖKAK 2020 yılından itibaren İç Değerlendirme, Dış Değerlendirme, İzleme ve Kurumsal Akreditasyon Değerlendirmelerinde Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerini kullanmaya başlamıştır. Üniversite Senatosu YÖKAK’daki gelişmeleri dikkate alarak, Stratejik Plan ve Kalite Güvencesi çerçevesinde yapılacak çalışma ve hizmetler için gerekli yetki ve sorumlulukları yeniden belirlemiştir.

Rektör,
Kalite Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Abdulhamit Avşar
Rektör Yardımcısı,
Kalite Güvencesi Sorumlusu
Prof. Dr. Muammer Kalyon
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İşletme Fakültesi Prof. Dr. Ahu Tuğba Karabulut
İletişim Fakültesi Prof. Dr. Zeliha Hepkon
Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Hanifi Parlar
Dış Ticaret Enstitüsü Doç. Dr. Gencay Karakaya
Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Feyza Merve Hafızoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Evrim İldem Develi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ceylan
Finans Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Güldenur Çetin
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Sena Aydın
Genel Sekreterlik Oğuz Özcan
Strateji Geliştirme Müdürlüğü Engin Çetin
Öğrenci Temsilcisi/Konsey Başkanı Musa Bekik