İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Kurumsal Değerlendirme Raporları

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından uygulanan “Yükseköğretim Kurumları Kurumsal Değerlendirme Programı” kapsamında üniversitemizin 2015-2019 yılları Kurumsal İç Değerlendirme Raporları başlığından ve 2016 yılı Kurumsal Geri Bildirim raporuna Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci ve Geri Bildirim Raporları sekmesinde yer almaktadır.

23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ne göre Üniversite “Kalite Komisyonu” kurulmuştur. 26.04.2016 Tarihli 2016/157-1 sayılı Senato Kararı ile “İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları” ve bu esaslarda açıklanan “Ticaret Üniversitesi Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu” tanımlanmıştır.