TR EN

Covid-19 Tedbirleri

COVİD-19 TEDBİRLERİ

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında üniversite kampüslerinde uygulanacak önlemlere ilişkin Yükseköğretim Kurulu ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle “Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” hazırlanmıştır. Üniversitemiz de bu kılavuz kapsamında eylem planını oluşturarak tedbirlerini almıştır.

Yükseköğretim Kurulu, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı ile birlikte bu kılavuzu güncelleyerek Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’[1] ile Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi“[2] olmak üzere iki ayrı rehber halinde 03.09.2021 tarihinde üniversitelerle paylaşmıştır.

Üniversitemiz, eğitim-öğretim süreci ve kampüslerde alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı bu rehberleri; Kov-Kom (Covid-19 Komisyonu) gündeminde değerlendirerek kampüslerimizde uygulanması önerilen Covid-19 önlemlerini belirlemiştir.

 

 KAMPÜSLERİMİZDE UYGULANMASI ÖNERİLEN COVİD-19 ÖNLEMLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Covid-19 hastalığından korunmayı, korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla uygulanması önerilen Covid-19 önlemleri aşağıda belirtilmektedir. Vaka sayılarındaki artışın önlenerek öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatının sekteye uğramaması adına Üniversitemiz tarafından uygulaması önerilen Covid-19 önlemlerine uyulması önem arz etmektedir.

 • Üniversitemizde salgının kontrol edilmesini sağlamak amacıyla her kampüs için “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu“ tarafından “Covid-19 Koruma Ekibi” oluşturulmuştur. Kampüslerimizde olası vaka durumunda prosedürleri uygulamada görevli olan Covid-19 Koruma Ekibi görevlendirilmiştir.
 • Derslerin başlamasından ve/veya kampüse girişlerinizden en az 15 gün önce iki doz aşının tamamlanmış olması sağlığınız açısından önerilmektedir.
 • Akademik ve idari personel için aşı kartı zorunluluğu getirilmiştir. COVID-19 aşısı tamamlanmamış personelin kampüs girişlerinde haftada bir kez zorunlu olarak negatif PCR testi sonucu ibraz etmeleri istenmektedir.
 • Kampüs genelinde (Kapalı ve yarı kapalı alanlar dahil olmak üzere) ve yüz yüze yapılan derslerde ders sırasında maske takma zorunluluğu bulunmakta, fiziksel mesafe kuralına uyulması gerekmektedir. Ayrıca kampüs girişlerinde HES kodu takibi sürdürülmektedir.
 • Tüm ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar ve etkinlikler sınırlı sayıda katılım ya da online olarak gerçekleştirilecektir.
 • Kampüsler ve servis araçları düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Servis içerisinde maske takma zorunluluğu bulunmaktadır. Servislerde klimalar ancak uygun koşullar dahilinde çalıştırılacaktır.
 • Üniversitemiz Senatosu tarafından 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin İngilizce Hazırlık Programı, Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda derslerin uygulama usulleri ile ilgili alınan kararlar gereğince program bazında derslerin %40’ının uzaktan eğitim, %60’ının yüz yüze eğitim olacak şekilde gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Yüz yüze yapılacak derslerin eş zamanlı şekilde uzaktan eğitim sistemi üzerinden çevrim içi olarak yayınlanması ile öğrencilere her dersi online takip etme olanağı sunulmaktadır.
 • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İngilizce Hazırlık Programı, lisans ve lisansüstü programlarda derslerin sürelerinin 50 dakika yerine 40’ar dakika olarak planlanması ve her ders saatinden sonra dersliğin boşaltılarak 20 dakika havalandırılması ve yüz yüze olan derslerde blok ders yapılmaması, Üniversitemiz Senatosunun 10.09.2021 tarih ve 2021/240-2 numaralı kararı ile kabul edilmiştir.
 • Derslik kapılarında derslik kapasiteleri bilgisi ve Kampüslerimizde uygulanması önerilen Covid-19 önlemleri dokümanı yer almaktadır.
 • Aynı derslikte artarda birden çok pozitif vaka tespit edilmesi halinde ilgili dersin online yapılmasına devam edilecek olup iki hafta süre ile yüz yüze işlenme usulüne ara verilecektir.
 • Akademik danışmanlık süreçlerinin, ofis saatlerinin, kulüp çalışmalarının çevrimiçi araçlardan faydalanarak yapılandırılması ve yeterli olmaması halinde randevu sistemi ile sürdürülmesi önerilmektedir.
 • Spor salonu sadece çift doz aşısını tamamlamış personel ve öğrencilere açık olacaktır.
 • Kafelerde bulunan masalara çapraz oturma düzeni getirilmiştir. Buna göre arada bir boşluk kalacak şekilde oturulması önerilmektedir. Ayrıca, masalarda bulunan tuz, biber, peçete, bardak, ekmeklikler ve kürdanlıklar kaldırılmıştır.
 • Kütüphanelerde çapraz oturma düzeni (arada bir boşluk kalacak şekilde oturma) önerilmektedir. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. Salgın dönemi için kütüphanelere sınırlı sayıda kişi alınacaktır. Ayrıca kütüphanelerimiz online hizmet vermeye de devam edecektir.

 

Covid-19 Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı ile bağlı prosedürlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Görüş, öneri ve şikayetlerinizi buradan iletebilirsiniz.