İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Kalite Güvencesi Sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar.

Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünüdür. Kalite gereksinimlerini nasıl karşılayacağı konusunda öngörülü (proaktif) yaklaşım kullanılarak, beklenen kalite gereksinimlerinin karşılanmasını güvence altına almayı amaçlar. Bu amaçla planlar yapılır, uygulanır, kontrol edilir ve önlem alınır (PUKÖ). Kalite güvencesi, mevcut kalite problemini tespit etmekten çok hata oluşumunu engelleyecek sistemleri kurarak hatayı oluşmadan engellemeye çalışır. PUKÖ döngüsü sistemdeki süreçlerin düzgün ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonu, 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 7 inci maddesinde belirtildiği şekilde oluşturulmuştur ve görevleri Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilmiştir.

KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARINDAKİ ÜNİVERSİTE BİRİMLERİ

Fakülteler

1. İşletme
2. Mühendislik
3. İnsan ve Toplum Bilimleri
4. Hukuk
5. İletişim Fakültesi
6. Mimarlık ve Tasarım

Enstitüler

1. Fen Bilimleri
2. Sosyal Bilimler
3. Dış Ticaret
4. Finans
5. İletişim Bilimi ve İnternet

İdari Birimler

1. Genel Sekreterlik
2. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı
3. Mali İşler Daire Başkanlığı
4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğü
6. Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
7. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
8. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
9. Kariyer Planlama Merkezi
10. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
11. Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı
12. Yabancı Uyruklu Öğrenci İletişimi ve Yurt İşlemleri Birimi
13. Hukuk Müşavirliği
14. Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi


Uygulama ve Araştırma Merkezleri

1. Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi
2. Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
3. Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
5. Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
6. Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi
7. İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
8. Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
9. Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi
10. Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
11. Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
12. Düşünce ve Proje Üretim Akademisi
13. Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
14. Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi
15. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
16. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
17. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Not:
 Üniversitede Fakülte, Enstitü, Bölüm, Merkez, İdari birim sayılarındaki değişimler oluşturulan komisyon üye ve kalite elçisi sayılarına yansıtılır.