İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Kalite Güvence Sistemi Eğitimleri

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları ifade etmektedir.

Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini Yüksek Öğretim kalite güvence yönetmeliği, YÖKAK derecelendirme sistemi dokümanları, Üniversitemiz senato kararlarına istinaden eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Üniversitemiz’ de gerçekleşen Kalite Güvence Sistemleri Eğitim link ve detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

Sıra
Ana Hedef
Eğitimin Katılımcılar Eğitimci Eğitim Şekli  Eğitim Linki
 Amacı İçeriği
1 FARKINDALIK VE DEĞİŞİM: Kalite Güvence Sistemini RUBRİC yaklaşımıyla uygulamak ve KURUMSAL AKREDİTASYON ‘u almak Kalite Güvence Sistemi’ne bütüncül bakış sağlama (büyük resmi görmemizi sağlayan sistem ve modeli benimsemek, izlemek, değerlendirmek) 1. Ünv olarak neler yapmamız gerekiyor? (KGS’ye genel bakış)
2. Yeni (RUBRIC) yapılanması
3. Komisyonun görev ve sorumlulukları
4. Soru-Cevap
1.Gurup: Ünv. Kalite Komisyonu Doç.Dr. Hanifi Parlar Uzaktan  Eğitim videosu için tıklayınız
2 Kalite kültürünü geliştirmek ve süreçleri işletmek 1. Ünv olarak neler yapmamız gerekiyor? (KGS’ye genel bakış)
2. Yeni (RUBRIC) yapılanması
3. Komisyonunların görev ve sorumlulukları,( çalışma usul ve esasları-politika belgesi)
4. PUKÖ Döngüsü
5. Kalite Kitabı Süreç Örneği
6. Soru-Cevap
2. Gurup: Akademik Birim Kalite Komisyonu Başkanları Doç.Dr. Hanifi Parlar Uzaktan  Eğitim videosu için tıklayınız
2. Gurup: Diğer Komisyonlar
3 Birimlerdeki kalite güvencesi faaliyetlerinin, toplantıların, süreçlerin ve PUKÖ döngüsünün izlenmesi ve raporlanması 1. KGS’ye genel bakış,
2. Yeni sistemin işleyişi,
3. Görev ve sorumluluklar
4. PUKÖ döngüsü
5. Soru-Cevap
3.Gurup: Birim Kalite Elçileri ve Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi Doç.Dr. Hanifi Parlar Uzaktan  Eğitim videosu için tıklayınız