SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
✕ Kapat
Sağlık Hizmetleri

Üniversitemizde; Sütlüce ve Küçükyalı olmak üzere 2 Sağlık Merkezi bulunmaktadır. Merkezlerimizde; Acil müdahale odası, Poliklinik, 4 yataklı Revir ve Psikolojik Danışmanlık Birimi mevcuttur. Yarı zamanlı (08:30-13:30) 2 Doktor, 2 Hemşire, tam zamanlı 1 Uzman Klinik Psikolog görev yapmaktadır.

Merkezlerimizde ayrıca öğrencilerimize ve çalışanlarımıza Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Bulaşıcı hastalıklar ve toplum sağlığı konularında eğitim verilerek Sağlık Danışmanlığı yapılmaktadır.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamında öğrenciler, kayıt esnasında istenen Sağlık Bilgi Formu ’nu doldurmakla yükümlüdürler.

Öğrenci ve çalışanlarımız Sağlık Merkezlerimizde uygulanan tüm muayene, pansuman, bakım, tedaviler ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimizden ücretsiz yararlanabilirler.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Üniversitemiz sağlık merkezi bünyesinde faaliyet göstermekte olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminde,biri uzman klinik psikolog olmak üzere iki psikolog görev yapmaktadır.

Birimde; başvuru yapan bireyde mevcut olan, psikolojik sorun niteliği taşıyabilecek çeşitli yakınmalara, sınav ve performans kaygısı ile ilişkili sorunlara yönelik psikoterapi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca üniversite ortamıyla ilgili uyumsuzluklar, kariyer ve gelecekle ilgili kaygılar, yeni sosyal ortamların getirdiği yeni ilişki sorunları, aile içi sorunlar gibi hemen herkesin dönem dönem yaşadığı ve yalnız başına başa çıkmakta zorlandığı durumlara yönelik olarak da psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Bununla beraber; kendini daha iyi tanımak, sosyal ve kişiler arası ilişkilerini geliştirmek, karşılaşabileceği her tür soruna karşı başa çıkma stratejilerini daha etkin ve işlevsel duruma getirmek için başvuru yapan öğrencilerle yapılan psikoterapi ve psikolojik danışmanlık çalışmaları, birimin “Kişisel Gelişim” ayağını oluşturmaktadır.

Sağlık bir bütün olduğundan; psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, üniversitenin sağlık merkezinin tıbbi üniteleriyle tam koordinasyon halinde çalışmakta, gerekli durumlarda karşılıklı yönlendirme ve fikir alış-verişi yapmaktadır.

Medikal tedavinin (ilaç, vb.) gerekli veya zorunlu olduğu kanısına varıldığında, danışanlar kurum dışındaki psikiyatri merkezlerine yönlendirilmekte, söz konusu merkezlerle işbirliği içinde çalışılarak tedavi kalitesinin ve etkinliğinin mümkün olan en üst düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

Birim, üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra, akademik ve idari personelimize de hizmet vermektedir. Başvurularda gönüllülük ve gizlilik prensipleri daima ön planda tutulmakta, danışanların kimlik bilgileri, başvuru nedenleri gibi bilgiler tamamen ve kesinlikle gizli tutulmaktadır. (Danışanın kendisine veya bir başkasına fiziksel zarar verme olasılığının bulunduğu durumlar hariçtir.)

Acil durumlar dışında, verilen hizmetin kaliteli, düzenli ve sürekli olabilmesinde etkili faktörlerden birini oluşturması nedeniyle, başvurularda önceden randevu alınması beklenmektedir.