2021-2022 Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programları İlan Edilmiştir. (Lisans Bölümleri)

10 Eylül 2021

Üniversitemizin lisans bölümlerine ait haftalık ders programları ilan edilmiştir. Programlar içerisinde yer alan derslerin, işleniş biçimleri (Uzaktan – Yüz Yüze) Bölüm Başkanlıkları ve Fakültelerimiz tarafından belirlenmiştir. Bilgi ve danışma için Fakülteniz ile iletişim kurabilirsiniz.

Ders programlarına bölümünüz web sayfasının “Ders Programları” sekmesi üzerinden erişebiliriz.