İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KİTAPLARI
 • Uluslararası “Ahilik Anlayışı İle Hayata Dokunuş” Sempozyumu Özetler Kitabı (27-28 Ekim 2021) – İstanbul / International Symposium On “Touching Life With Akhi Order” Abstracts Book (27-28 October 2021) – İstanbul

  Editör: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARSLAN

  E-ISBN: 978-605-71140-3-7

  Yayım Tarihi: 2021

  Yayım No: 53

  İNCELEYİN

 • I. Ulusal İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Kongresi 20-21 Mayıs 2021 Özet Bildiri Kitapçığı

  Editör: Prof. Dr. Füsun ALVER

  Editör Yardımcıları: Arş. Gör. Özge YERLİKAYA, Uzm. Yrd. Galip Berk SARAÇ

  E-ISBN: 978-605-71140-1-3

  Yayım Tarihi: 2021

  Yayım No: 52

  İNCELEYİN

 • I. Ulusal İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Kongresi 20-21 Mayıs 2021 Tam Bildiri Kitapçığı

  Editör: Prof. Dr. Füsun ALVER

  Editör Yardımcıları: Arş. Gör. Özge YERLİKAYA, Uzm. Yrd. Galip Berk SARAÇ

  E-ISBN: 978-605-71140-2-0

  Yayım Tarihi: 2021

  Yayım No: 51

  İNCELEYİN

 • İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu 24-26 Mayıs 2021
  International Symposium on Administrative Law and Administrative Jurisdiction
  24–26 May 2021
  Международный Симпозиум по Административному Праву и Административной Юрисдикции 24-26 мая 2021 года

  Sempozyum Editörleri: Prof. Dr. Yücel OĞURLU, Dr. Kamala VALİYEVA

  E-ISBN: 978-605-68171-9-9

  Yayım Tarihi: 2021

  Yayım No: 50

  İNCELEYİN

 • Covid 19 Pandemisinin Türkiye’ye Etkileri Sempozyumu Özet Kitapçığı

  Sempozyum Koordinatörleri: Nagehan UCA, Gencay KARAKAYA

  E-ISBN: 978-605-68171-8-2

  Yayım Tarihi: 2020

  İNCELEYİN

 • Covid 19 Salgın Dönemi Ekonomi Anketi: İşletmelerde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

  Yayına Hazırlayan Proje Ekibi: Nazım Ekren, Elçin Aykaç Alp, Yeliz Güner

  E-ISBN: 9789759887353

  Yayım Tarihi: 2020

  İNCELEYİN

 • I. Ulusal Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Tebliğler Kitabı, (24 Aralık 2015)

  Editör: Hüseyin ARSLAN

  E-ISBN: 9786056817175

  Yayım Tarihi: 2020

  İNCELEYİN

 • Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Derecelendirme Uygulamaları: Çin Örneği

  Editörler: Nazım Ekren, Murat Kasımoğlu, Feyzullah Yetgin, İsmail Ertürk, Ali Küçükçolak, Ayaz Yusuf Altın, Mehmet Canıtatlı

  E-ISBN: 9786056817137

  Yayım Tarihi: 2019

  İÇİNDEKİLER

 • 2019 Ekonomi Yatırım Zirvesi

  Editörler: Nazım Ekren, Murat Kasımoğlu, Feyzullah Yetgin, Ali Küçükçolak, Mehmet Canıtatlı

  E-ISBN: 9786056817144

  Yayım Tarihi: 2019

 • Başıma Ticat Çıkar: İnovasyon ve Girişimcilik

  Yazar: Ali Beba

  E-ISBN: 9786056817113

  Yayım Tarihi: 2018

  İNCELEYİN

 • Çin Halk Cumhuriyeti’nde Ticaret, Ticaret Hukuku ve İdare Hukuku İlişkileri: Türkiye İçin Dersler

  Editörler: Yücel Oğurlu, Gencay Karakaya, Armando Aliu

  E-ISBN: 9786056817120

  Yayım Tarihi: 2018

  İNCELEYİN

 • Piyasa Üniversitesine Doğru: Akademik Bilim Bir Ekonomik Motor Haline Nasıl Geldi

  Yazar: Elizabeth Popp Berman

  Çeviren: Arzu Tüfekci

  E-ISBN: 9786056511981

  Yayım Tarihi: 2016

  İNCELEYİN

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi 2. Lisansüstü Öğrenci Kongresi: Bildiriler Kitabı

  Editörler: Berk Çaycı, Ayşegül Elif Karagülle, Sena Aydın

  E-ISBN: 9789756516348

  Yayım Tarihi: 2016

  İNCELEYİN

 • Medya ve Din Tartışmaları Sempozyum Bildirileri: 2-3 Nisan 2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yayına Hazırlayanlar: Mete Çamdereli, Nihal Kocabay Şener, Betül Önay Doğan

  E-ISBN: 9789789756513

  Yayım Tarihi: 2016

  İNCELEYİN

 • Finansal Tablolar Analizi

  Yazar: Ahmet Hayri Durmuş

  E-ISBN: 9789756516355

  Basım Tarihi: 2015

  Yayın No: 42

  İNCELEYİN

 • Stratejik Yönetim ve Rekabet Avantajı: Kavramlar ve Örnek Olaylar

  Yazarlar: Jay B. Barney, William S. Hesterly

  Çeviren: Baskın Bıçakçı

  ISBN: 9786056511967

  Baskı Sayısı: 4. basımdan çeviri

  Basım Tarihi: 2015

  Yayın No: 41

  İNCELEYİN

 • İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası: Global Sürdürülebilirliğe Doğru

  Yazarlar: Thomas L. Wheelen, J. David Hunger

  Çeviren: Ahmet Nüvit Bingöl

  E-ISBN: 9786056511950

  Baskı Sayısı: 13. basımdan çeviri

  Basım Tarihi: 2015

  Yayın No: 40

  İNCELEYİN

 • Uluslararası İşletmecilik: Küresel Pazarda Rekabet

  Yazar: Hill, Charles W. L.

  E-ISBN: 9786056511974

  Baskı Sayısı: 9. basımdan çeviri

  Basım Tarihi: 2015

  Yayın No: 39

  İNCELEYİN

 • Kurumsal Finansın Temelleri

  Yazarlar: Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus

  ISBN: 9786056511943

  Baskı Sayısı: 7. basımdan çeviri

  Basım Tarihi: 2015

  İNCELEYİN

 • İnovatif Yatırımlarda Türkiye İçin Mevcut Durum Tespiti

  Rapor Çalışması – Düzenlemesi: 28 Mayıs 2014

  Basım Tarihi: 2014

  İNCELEYİN

 • Anayasalar ve Siyasal Teori

  Yazar: Jan-Erik Lane

  Çeviren: İbrahim Kapaklıkaya

  ISBN: 9786056511905

  Baskı Sayısı: 2011 baskısından çeviri

  Basım Tarihi: 2014

  İNCELEYİN

 • Kamu Hukuku Kavramı

  Yazar: Martin Loughlin

  Çeviren: Defne Orhun

  ISBN: 9786056511912

  Baskı Sayısı: 2009 baskısından çeviri

  Basım Tarihi: 2014

  İNCELEYİN

 • Kişilik ve Bireysel Farklılıklar

  Yazar: Tomas Chamorro – Premuzic

  Çeviren: Baskın Bıçakçı

  ISBN: 9786056511929

  Baskı Sayısı: 2011 baskısından çeviri

  Basım Tarihi: 2014

  İNCELEYİN

 • Uygulamalı Psikoloji

  Editör: Graham Davey

  Çeviren: Arzu Tüfekçi

  E-ISBN: 9786056511936

  Baskı Sayısı: 2011 baskısından çeviri

  Yayım Tarihi: 2014

  İNCELEYİN

 • Kriz, Sürdürülebilir Büyüme ve Kreatif Endüstrilerin Rolü: 8-9 Kasım 2012, İstanbul Ticaret Üniversitesi-İstanbul

  Yayın Kurulu: Nazım Ekren, İsmail Ertürk, Ahmet Emre Bilgili, Abdülmecit Karataş, İsrafil Kuralay, Paul Owens, Guillermo Valles, Dimiter Gantchev, Carolina Quintana

  Editör: Selma Demirel

  Basım Tarihi: 2014

  İNCELEYİN

 • Cisimlerin Mukavemeti

  Yazar: Osman YAZICIOĞLU

  E-ISBN: 978-975-6516-32-4

  Yayın No: 33

  İNCELEYİN

 • XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu : “Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü

  Bildiriler: 23-24 Haziran 2011, İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesi

  Editör: Semra Birgün, Serab Onursal, Nükhet Tunçbilek

  E-ISBN: 978-975-6516-31-7

  Boyutu: 21×28

  Basım Tarihi: Haziran 2011

  Yayın No: 32

  İNCELEYİN

 • Vakıflar Muhasebesi

  Yazar: Ahmet Hayri Durmuş

  E-ISBN: 978-975-6516-30-0

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: 2011

  Yayın No: 31

  İNCELEYİN

 • Tasarımda Genç Bakışlar” Ulusal Sempozyum

  Sempozyum Bildirileri: 27 Ekim 2010 İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul

  Hazırlayanlar: Ayşen Akpınar, Yaprak Menteş, Ebru Karahan

  E-ISBN: 978-975-6516-29-4

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Ekim 2020

  Yayın No: 30

  İNCELEYİN

 • Research on Rural Economic And Social Development For Mountain Villages in Thrace : Conference Booklet

  E-ISBN: 978-975-6516-26-3

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Ekim 2009

  Yayın No: 29

  İNCELEYİN

 • Research on Rural Economic and Social Development For Mountain Villages in Thrace (TR0604.01-03/021) : Research of EU Legislation and Implemented Project About Rural Development in EU

  E-ISBN: 978-975-6516-27-0

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Aralık 2009

  Yayın No: 27

  İNCELEYİN

 • Japonya’nın Dış Politikası ve Türkiye

  Yazar: Hironao Matsutani

  E-ISBN: 978-975-6516-25-6

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Temmuz 2009

  Yayın No: 26

  İNCELEYİN

 • The Genocide of Truth

  Yazar: Şükrü Server Aya

  E-ISBN: 978-975-6516-24-9

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Şubat 2008

  Yayın No: 25

  İNCELEYİN

 • Kamu Maliyesi ve Yönetimi

  Yazar: Ömer Faruk Batırel

  E-ISBN: 978-975-6516-23-2

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Aralık 2007

  Yayın No: 24

  İNCELEYİN

 • Radyo Bilgisi

  Yazar: Nejat Çetinok

  E-ISBN: 978-975-651622-5

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Ağustos 2007

  Yayın No: 23

  İNCELEYİN

 • Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı III. Dönem: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulama Sorunları, 17-18 Kasım 2006

  Yayına Hazırlayanlar: Şükran Şıpka, Barış Özbilen, Ebru Şensöz

  E-ISBN: 978-975-6516-21-8

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Haziran 2007

  Yayın No: 2

  İNCELEYİN

 • Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

  Yazar: Kahraman Arslan

  E-ISBN: 978-975-6516-20-1

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Mart 2007

  Yayın No: 21

  İNCELEYİN

 • Write Now! : From Paragraph to Essay Academic Writing Skills

  Yazar: Ersoy M. Uçar

  Editör: 975-6516-19-4

  E-ISBN: 20,5×29,5

  Boyutu: 21×28

  Basım Tarihi: Ekim 2006

  Yayın No: 20

  İNCELEYİN

 • Global Leadership

  Editörler: Adel Safty, et al.

  Foreword by: Ahmet H. Durmuş

  E-ISBN: 975-6516-18-6

  Boyutu: 14,8×21

  Basım Tarihi: Haziran 2006

  Yayın No: 19

  İNCELEYİN

 • Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı: Medeni Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk ile İlişkili Güncel Aile Hukuku Meseleleri, 18-20 Kasım 2005

  Editörler: Şükran Şıpka, Ebru Şensöz, Ayşe Nilay Şenol, Arif Barış Özbilen

  E-ISBN: 975-6516-17-8

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Nisan 2006

  Yayın No: 18

  İNCELEYİN

 • The Effects of Globalization on Financial Reporting : 25-29 May 2005: Conference Proceedings

  Editörler: Çiğdem Solaş, Aslı Erim, Ali Altuğ Biçer

  E-ISBN: 975-6516-16-X

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Mart 2006

  Yayın No: 17

  İNCELEYİN

 • KOBİ’lerde Yönetim ve Pazarlama Aracı Olarak Franchising

  Yazar: Kahraman ArslanYazar

  E-ISBN: 975-6516-15-1

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Mart 2006

  Yayın No: 16

  İNCELEYİN

 • I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu : 05-06 Mayıs 2005

  Yayıma Hazırlayanlar: R. Eda Güngör, Ahmet Kalafat, M. Buket Soygüt

  E-ISBN: 975-6516-14-3

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Aralık 2005

  Yayın No: 15

  İNCELEYİN

 • V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu : “Düşünceden Uygulamaya Değer Yaratma”

  Bildiriler: 25-27 Kasım 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi-Eminönü Yerleşkesi

  Editör: Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Vedat Zeki Yenen, Tuncay Altınpulluk

  E-ISBN: 975-6516-13-5

  Boyutu: 21×29

  Basım Tarihi: Kasım 2005

  Yayın No: 14

  İNCELEYİN

 • AGROENVIRON 2004 Role of Multi-Purpose Agriculture in Sustaining Global Environment, Udine-ITALY, 20-24 October, 2004 : Proceedings of the Workshop : Measuring and Computing Techniques on Agricultural Issues

  Editör: Zafer ASLAN

  E-ISBN: 975-6516-12-7

  Boyutu: 21×29

  Basım Tarihi: Temmuz 2005

  Yayın No: 13

  İNCELEYİN

 • International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems : 17-18 July, 2005

  Editör: A. Hasan Sıddıqi, Sezgin Alsan, Mahir Rasulov, Oya Oğuz, Zafer Aslan

  E-ISBN: 975-6516-11-9

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Temmuz 2005

  Yayın No: 12

  İNCELEYİN

 • Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim

  Editör: Pınar Erarslan Yayınoğlu

  E-ISBN: 975-6516-10-0

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Ekim 2005

  Yayın No: 11

  İNCELEYİN

 • Türk-İsviçre Banka Hukuku Haftası : 16-17 Aralık 2004 = Turkish-Swiss Week of Banking Law : December 16-17, 2004

  Yayına Hazırlayanlar: Sinan Yüksel, Ebru Şensöz, Tolga Ayoğlu, Sezin Aktepe, Arif Barış Özbilen

  E-ISBN: 975-6516-09-7

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Nisan 2005

  Yayın No: 10

  İNCELEYİN

 • Olasılık

  Yazar: Münevver Turanlı, Ünal H. Özden, Özlem Deniz

  E-ISBN: 975-6516-08-9

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: 2004

  Yayın No: 9

  İNCELEYİN

 • Academic Writing Skills Student Version

  Yazar: Ersoy M. Uçar

  E-ISBN: 975-6516-07-0

  Boyutu: 21×30

  Basım Tarihi: Temmuz 2004

  Yayın No: 8

  İNCELEYİN

 • İnsan Kaynakları Yönetimi : Japonya Modeli

  Yazar: Numan Kurtulmuş

  E-ISBN: 975-6516-06-2

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Haziran 2004

  Yayın No: 7

  İNCELEYİN

 • İnsan Hakları Hukuku ve Kadın

  Yayına Hazırlayan: Bihterin Vural Dinçkol

  E-ISBN: 975-6516-05-4

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: 2003

  Yayın No: 6

  İNCELEYİN

 • Yüksek Lisans İçin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

  Yazar: Duran Çakmak, Ömer Saatçioğlu

  E-ISBN: 975-6516-04-6

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: 2003

  Yayın No: 5

  İNCELEYİN

 • Human Ressourcen Als Standortfaktor das Beispiel Türkei

  Yazar: Perihan Ügeöz

  E-ISBN: 975-6516-03-8

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: 2003

  Yayın No: 4

  İNCELEYİN

 • İş Güvencesi

  Yazar: Nuri Çelik

  E-ISBN: 975-6516-02-X

  Boyutu: 14×20

  Basım Tarihi: Şubat 2003

  Yayın No: 3

  İNCELEYİN

 • Dünyada ve Türkiye’de Serbest Bölgeler ; Dünyada ve Türkiye’de Serbest Bölge ve Kıyı Bankacılığı

  Yazar: Ayşe Sunguroğlu

  E-ISBN: 975-6516-01-1

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Ocak 2003

  Yayın No: 2

  İNCELEYİN

 • Çek Hukukunun Güncel Sorunları : Sempozyum, 4 Ocak 2002

  Yayına Hazırlayan: Abdullah Dinçkol

  E-ISBN: 975-6516-00-3

  Boyutu: 16×24

  Basım Tarihi: Mart 2002

  Yayın No: 1

  İNCELEYİN