İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Fransız Banliyölerinden İstanbul’un Varoluşlarına

Tarih: 17 Kasım
Saat: 15.00
Yer: İstanbul Ticaret Üniversitesi YouTube

Günümüz Gençliğinin Özgünlüğü:

Fransız banliyölerinden İstanbul’un varoşlarına

Moderatör: Merve, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dr. Goucem Redjimi, Fransa Eğitim ve Gençlik Bakanlığı ve CNAM CNRS de Araştırmacı

Doç. Dr. Hakan Yücel, Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Poyraz, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Gençlik üzerine yapılan tartışmalar giderek önem kazanmaktadır. Özellikle “Z kuşağı”olarak adlandırılan günümüz gençliği çok farklı yorumlara yol açmaktadır. Bu tartışma dünyanın farklı ülkelerinde devam etmektedir. Seminerin amacı, bu tartışmalara sosyolojik açıdan bir katkı sunmaktır. Hem Fransa’daki hem de Türkiye’deki tartışmaları dikkate alarak, gençlik sorununu uluslararası boyutlarıyla birlikte ele almak seminerin konusunu oluşturmaktadır. Fransa’daki banliyö gençliği ve İstanbul’un kenarlarındaki gençlik de bu çerçevede ele alınacaktır.