İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Genel Malzeme/Ürün Alım İşi İhale İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Genel Malzeme/Ürün Alım İşi için ihale süreci planlamıştır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinden veya www.ticaret.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 24.11.2021 – 13.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ticaret.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Malzeme/Ürün Alım İşi ile ilgili kısmi sipariş vermekte serbesttir.

 

 • Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılmalıdır.
 • Kapalı zarfın kapatılan (Yapıştırılan Kulakçıkları) yerleri Firma kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Fiyat teklifleri kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Zarf içerisine konulacak Şartname, Sözleşme taslağı ve teklif formunun her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Şartname veya sözleşmede istenilen evrak var ise zarfa mutlaka konulmalıdır.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi 45 gün olmalıdır.
 • Tüm işler için teklif verme zorunluluğu yoktur.
 • Yukarıda bahsi geçen konulara uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Sözleşme genel malzeme alımı
 2. Genel malzeme listesi
 3. Fiyat teklifi belgesi – Çay ocağı malzemesi
 4. Fiyat teklifi belgesi – Karton bardak
 5. Fiyat teklifi belgesi – Temizlik malzemesi
 6. Fiyat teklifi belgesi – Kağıt havlu
 7. Fiyat teklifi belgesi – Muayene eldiveni
 8. Fiyat teklifi belgesi – Kırtasiye malzemesi
 9. Fiyat teklifi belgesi – Fotokopi kağıdı