Strateji Geliştirme Müdürlüğü Organizasyonluğunda İdari Kadromuza TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi Düzenlendi

8 Temmuz 2021

Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz organizasyonunda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, İdari birimler nezdinde süreçlerin koordinasyonu, süreç iç tetkik raporlarının oluşturulması ve kalite güvence sisteminin geliştirilmesi amacıyla İdari Kadromuza, 28 Haziran 2021 – 06 Temmuz 2021 tarihleri arasında, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda, her bir idari birimin iş süreçlerini kalite çevriminin (PUKÖ döngüsünün) dikkate alındığı TS EN ISO 9001:2015 standardına göre hazırlaması planlanmaktadır.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında alınan eğitimler;

  • Temel Eğitim
  • İç Tetkik Eğitimi
  • Dokümantasyon Eğitimi
  • Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi