İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

TİCARET Elçileri Projesi Başlıyor

Ticaret Elçileri

Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilere ihracat, pazarlama, dış ticaret, girişimcilik konularında eğitimler vermek için geliştirilen Genç Ticaret Elçileri Projesi başlıyor. Genç MÜSİAD tarafından hazırlanan projeye İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) destek veriyor.

Eğitimleri alan proje katılımcısı öğrencilerin Türkiye ile kendi ülkelerinin hinterlandı arasında ticaret köprüleri kurmaları projenin ilk hedefi. Bununla birlikte, proje katılımcısı başarılı öğrencilerle, Türkiye’de dış ticaret yapan ve yabancı dil bilen dış ticaret personeli ihtiyacı bulunan firmaların buluşturulması amaçlanıyor.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA

Projenin 3. dönemi itibariyle, İstanbul’da bulunan üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan uluslararası öğrencilere özel olarak ücretsiz “Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi” verilecektir. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika verilmesi planlanıyor.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılardan sunumlar talep edilecek. Yapılan sunumlardaki performans ve çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak jüri tarafından seçilecek öğrenciler İstanbul’da bulunan ve dış ticaret yapan firmalarla iş görüşmeleri yapmaya hak kazanacaklar. Projeye, UDEF, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin katkı sunması planlanıyor.

DERSLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Dersler İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde Aralık ayı içerisinde her hafta sonu bir gün iki ana oturumda yapılacak. Yüz yüze yapılacak eğitimlerde yüzde 80 devam zorunluluğu aranacak.

Proje kapsamında verilecek dersler şunlar:

Dış ticarette temel kavramlar ve evraklar, Teslim Şekilleri (Incoterms) ve Lojistik, Ödeme Şekilleri ve Eximbank Uygulamaları, Devlet Destekleri, E-ihracat, Pazar Araştırması ve Uluslararası Pazarlama, Müşteri & Tedarikçi Bulma Yöntemleri ve Ticari İstihbarat, Dış Ticarette Girişimcilik ve İş modelleri

Eğitime başvurmak için İstanbul’da bulunan üniversitelerin herhangi birisinde lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görüyor veya yeni mezun olmak gerekiyor. Lisans öğrencilerinin en az 2. sınıf öğrencisi olması şart. Ayrıca katılımcılardan eğitimleri anlayabilecek düzeyde Türkçe bilmeleri bekleniyor.

Başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc38csn97dUKvTiA9qTzL0I3cCyclZps_uQDmPIhrUtYcKobA/viewform