ETİK KURUL

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK (Başkan)
Prof. Dr. Ahmet Hayri DURMUŞ (Üye)
Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU (Üye)
Prof. Dr. Oğuz BORAT (Üye)
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ (Üye)
Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU (Üye)
Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK (Üye)

 

 

Dilekçeler: