KİAP Projesi Çerçevesinde Türk Kobi’lerinin Rekabet Güçlerinin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar İlerliyor

19 Ağustos 2021

Ülkemiz ekonomisine  3.000.000’u aşan sayıda KOBİ,  üretim ve  istihdam katkısı sağlamaktadır.  Türkiye’nin küresel rekabet gücüne etki eden bu işletmelerin geliştirilmesi stratejik bir öneme sahiptir. Bu çerçevede başlatılan Kurumsallaşmaya İlk Adım Projesi (KİAP) özellikle KOBİ düzeyindeki şirketlerimizin, karlılık, rekabet, sürdürülebilirlik, kurumsallaşma ve büyüme gibi alanlarda daha sağlıklı bir şekilde gelişmesine yönelik modeller geliştirilmesi için İstanbul Ticaret Odası desteği ile İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

Kurumsallaşmaya İlk Adım Projesi (KİAP) kapsamında, öncelikle şirketlerin mevcut durumlarını değerlendiren kapsamlı raporlardan sonra pilot şirketlerin faaliyet  süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak uygulama danışmanlığı çalışmaları aşamasına gelinmiştir.. Bundan sonraki süreçte şirketlerde kurumsallaşma, yönetim, finans, iş geliştirme vb alanlarda sistem mimarisi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır.

Proje kapsamında pilot olarak seçilen 10 şirketin hepsine; “Kurumsal Gelişim ve Stratejik Değerlendirme” raporları hazırlanması ve sunumunu takiben şirketlerin yönetim kurulu başkanına bağlı olarak çalışacak “Kurumsal Gelişim ve Stratejik Büyüme” birimleri oluşturulmuştur. Proje kapsamındaki tüm şirketler için sektörleri ile ilgili faaliyet ve finansal anahtar performans gösterge (KPI) setleri oluşturulmuştur.

KİAP Projesi kapsamındaki tüm şirketlere kurumsal gelişim süreçlerinde ihtiyaç duydukları nitelikli kadrolar için İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi ile iş birliği yapılarak uygun nitelikteki adaylar şirketlere yönlendirilmesi süreci devam etmektedir.

Şirketlerin üretim ve hizmet süreçlerinin uygulama bazlı geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla sektörel danışman ve teknik uzman havuzu oluşturulmuş olup,  söz konusu teknik sektör uzmanlarıyla birlikte şirketlerin üretim ve hizmet süreçlerinin incelenmesi süreci devam etmektedir.