Rektörlük

Prof. Dr. Abdül Halim Zaim
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp
Rektör Yardımcısı