İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

11 Ağustos 2022 tarih ve 31920 Sayılı 11 Ağustos 2022 Tarih ve 31920 Sayılı Resmi Gazete İlanı

11 Ağustos 2022 Tarih ve 31920 Sayılı Resmi Gazete İlanı