İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

2021-2022 Güz Yarıyılı Final ve Bütünleme Sınavları Hakkında / About 2021-2022 Fall Semester Final and Make-Up Exams

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosu tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında gerçekleştirilecek final ve bütünleme sınavlarının, lisans programlarında Ortak Dersler Koordinatörlüğüne bağlı derslerin çevrim içi, diğer derslerin ise yüz yüze; lisansüstü programlarda ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) zorunlu derslerinin çevrim içi diğer derslerin ise yüz yüze olarak yapılmasına karar verilmiştir.

 

Not: Hazırlık Sınıfı Programının 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları da yüz yüze yapılacaktır.

 

Başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı dileriz.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu

 

Dear Students,

It has been decided by the Senate of our University that the final and make-up exams to be held in the fall semester of the 2021-2022 academic year, the courses offered by the Common Courses Coordinatorship in undergraduate programs, and the courses mandated by the Council of Higher Education (YÖK) in graduate programs are to be conducted online, whereas that all other courses in undergraduate and graduate programs are to be conducted face-to-face.

 

Note: The 2021-2022 academic year fall semester final exams of the English Preparatory School will be held face-to-face.

We wish you a successful and healthy academic year.
Istanbul Ticaret University Senate