İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

2021-2022 İngilizce Hazırlık Session II Kur Sonu Notlar

2021-22 SESSION II KUR SONU NOTLAR LEVEL 1-2

2021-22 SESSION II KUR SONU NOTLAR A2 (LEVEL 2) REPEAT

2021-22 SESSION II KUR SONU NOTLAR B1 (LEVEL3)

2021-22 SESSION II KUR SONU NOTLAR B2 (LEVEL4)