İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

      Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ‘nin kapsadığı alan isminden de anlaşıldığı gibi iki gruba ayrılır. İlki kuvvetli akım olarak nitelendirilen enerji ve güç sistemlerini içerir ve elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve işlenmesi ile ilgilenir. İkincisi ise zayıf akım olarak nitelendirilir, elektronik ve haberleşme teknolojileri gibi alanlarla ilgilenir. Uydu haberleşmesi, karasal haberleşme, elektronik devre tasarımları bu alanlardan bazılarıdır.

      Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

4 yıldır.

      Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Birinci yıl matematik, fizik, kimya gibi  temel mühendislik eğitimi dersleri ve bilgisayar programlama dersleri verilmektedir.

İkinci yıldan itibaren temel elektrik devre teoremleri, haberleşme temelleri, elektronik devreler ve elektromanyetik dalga teoremi dersleri verilmektedir.

Üçüncü yılda ise ikinci yılda başlayan temel alan derslerinin devamı niteliğinde olan daha derin analizler içeren dersler ve ilaveten öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebileceği seçmeli dersler verilmektedir.

Dördüncü yılda öğrenciler bir bitirme projesi yapmakla yükümlüdür. Yılın ilk döneminde tasarım, ikinci döneminde ise gerçekleme veya analiz yaparlar. Bunun yanında elektrik, elektronik, haberleşme ve manyetik alanlar kapsamında verilen seçmeli derslerden alanlarında uzmanlaşabilecekleri dersleri alırlar.

      Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü mezunları  elektrik-elektronik bilgisi gerektiren her sektörde tasarım, yazılım, üretim, bakım ve işletme olmak  üzere 5 farklı alanda çalışma yaparlar.

Tasarım yeni bir sistem, ürün geliştirilmesini içerir. Yazılım ise mikroişlemcili sistemlerin  programlanmasını kapsar. Üretim alanı ise elektronik kontrollü üretim faaliyetlerini içerir. Bakım ve işletme elektronik cihazların istenildiği şekilde çalışması için gerekli faaliyetleri kapsar.

      Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları elektroniğin girdiği her sektörde istihdam edilmektedir.

Bu sektörlerin başlıcaları sabit ve mobil haberleşmede üretim, bakım ve işletme alanlarında, otomasyon sistemlerinin kullanıldığı her tür endüstride, tüketici elektroniği tasarım ve üretimi sektöründe, savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarda, biyoteknik ve medikal cihaz tasarım ve üretimi sektörü , elektrik üretim, dağıtım şirketlerinde, vb…

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Akademik Kadro

“*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.