İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Finans ve Bankacılık Bölümü

   1. Finans ve Bankacılık Bölümü Nedir?

Finans ve Bankacılık bölümü, dünyada ve ülkemizdeki finans kurumlarının hem kamu hem de özel sektör düzeyinde olmak üzere, özellikle de bankacılık sisteminin yapı ve işleyişinin öğrencilerimize sunulduğu lisans programıdır. Bu programda bireylerin ve kurumların fon ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı, karşılanan fonların etkin şekilde nasıl kullanılacağı öğretilmekte ve bunun sonucunda nasıl değer maksimizasyonu yaratılacağı anlatılmaktadır.

Bölümü tercih eden öğrenciler 4 yıllık eğitim süreçlerinde muhasebe, iktisat ve istatistik temeli sağlayan dersleri başarı ile tamamladıktan sonra alanları ile ilgili temel dersleri almaktadırlar. Alınan temel dersler sonrasında Finans ve Bankacılık bölümünde öğrencilere finansal piyasalar ve kurumlar, bankacılık sistemi konuları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Uzmanlık dersleri olarak Finans ve Bankacılık bölümü firma ve proje değerleme, risk yönetimi, paranın zaman değeri, türev piyasalar ve ürünler konularını içermektedir. Öğrenciler eğitimlerinin son 2 yılında dilerlerse üniversitemizin imkânlarını kullanarak sektörde öncü kurumlarda 20 günlük staj yapabilmektedirler.

Gelişen dünyada ortaya çıkan yeni akımlara yönelik dersleri de içeren bölüm, finans ve bankacılık alanlarının tarihine ve geleceğine yönelik öğrencilere bilgi birikimi sağlamaktadır. Bölümü başarı ile bitiren öğrenciler, kamu ve özel sektör olmak üzere çoğu finans kurumunda istihdam edilebilmektedir.

Finans ve Bankacılık bölümü üniversitemizin Sütlüce Kampüsü’nde bulunmaktadır.

   2. Finans ve Bankacılık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Finans ve Bankacılık bölümü eğitim süresi üniversitemizde dört yıldan oluşmaktadır. Bölümün eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle öğrencilerimizin İngilizce dil seviyelerine bağlı olarak 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi almaları gerekebilmektedir.

   3. Finans ve Bankacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Finans ve Bankacılık bölümünde;

 • Inroduction to Finance (Finansa Giriş),
 • Financial Accounting I-II (Finansal Muhasebe 1 ve 2),
 • Introduction to Information Systems (Bilgi Sistemlerine Giriş),
 • Introduction to Banking (Bankacılığa Giriş),
 • Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar),
 • Financial Mathematics (Finansal Matematik),
 • Banking Regulations (Bankacılık Düzenlemeleri),
 • Financial Econometrics (Finansal Ekonometri),
 • Bank Management (Banka Yönetimi),
 • Financial Management I and II (Finansal Yönetim 1 ve 2),
 • Banking Operations (Bankacılık İşlemleri),
 • Real Estate Finance (Gayirimenkul Finansı),
 • Digital Finance (Dijital Finans),
 • Financial Reporting and Analysis (Finansal Raporlama ve Analiz),
 • Regulation and Supervision in Financial Markets (Finansal Piyasalarda Düzenleme ve Gözetim),
 • Data Analysis and Applications in Finance (Finansta Veri Analizi Uygulamaları),
 • Investment Analysis and Portfolio Management (Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi),
 • Derivative Markets and Instruments (Türev Piyasalar ve Ürünler),
 • Behavioral Finance (Davranışsal Finans),
 • Credit Analysis and Lending (Kredi Analizi ve Borçlandırma),
 • Ethics and Sustainability in Finance (Finansta Etik ve Sürdürülebilirlik),
 • Banking Game: Management of a Bank (Bankacılık Oyunu: Bir Bankanın Yönetimi),
 • Introduction to Machine Learning (Makine Öğrenmesine Giriş),
 • Firm Valuation (Firma Değerleme),
 • Cases in Corporate Finance (Kurumsal Finansta Vakalar)

gibi birçok dersin eğitimi verilir.

   4. Finans ve Bankacılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Finans ve Bankacılık Bölümü mezunları firmaların finans departmanlarında yöneticilik başta olmak üzere, yatırımların analizi, uygunluğu konularında karar verici role sahip olabilirler.

Bireyler ve kurumlar için finansman kaynağı sağlanması, sağlanan kaynakların verimli yatırımlara kanalize edilmesi gibi fonksiyonlarını yerine getirebilirler. Ayrıca bankalar gibi finansal kurumların operasyonel faaliyetlerinin içerisinde bulunarak verimli kredilendirme faaliyetlerinde bulunabilirler.

Mezunlar çalıştıkları kurumların fon akış durumunu değerlendirerek geleceğe dair uygun finansal planlamaları yaparak, üretim-satış-alacak dengesini en uygun ve en verimli düzeye getirmeye çalışırlar.

Ayrıca mezunlar isterlerse alanlarında lisansüstü eğitimlerini başarı ile tamamlayarak eğitim sektöründe de kendilerine yer bulabilirler.

   5. Finans ve Bankacılık Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Finans ve Bankacılık Bölümü mezunları kamu ve özel sektör firmaları olmak üzere finans departmanlarında finansal yönetici görevleri üstlenebilir, bankaların çeşitli pozisyonların operasyonel faaliyetler içerisinde çalışabilirler. Ayrıca mezunlar reel sektör firmaları içerisinde de yönetim departmanlarında muhasebe-finans birimlerinde faaliyetlerde bulunabilmektedirler.

Genel olarak bankalar gibi finans kurumları olmak üzere, mezunlar sigorta şirketleri, derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, denetleme kuruluşları gibi işletmelerde de çalışabilmektedir. Lisans eğitimleri boyunca aldıkları istatistik ve ekonometri programları eğitimi sayesinde kurumlarda sektöre bağlı olarak analist olarak çalışabilmektedirler.

 

Akademik Kadro

“*” 2547 sayılı kanunun 40-A maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.