İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Nedir?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz öncelikli olarak film sanatına odaklanmakta ve özellikle dijital film döneminde çeşitlenen anlatım ve gösterim biçimlerini kapsayacak biçimde gençlerimizi geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede bölümümüz teorik ve uygulamalı derslerden oluşan müfredatıyla çekim aşamasından montaj aşamasına kadar gelişen bütün süreçlerde dijital film ve animasyonun efektif entegrasyonunun mümkün kılan imkânlar sunmaktadır. Bölümümüzde yer alan gerçek çekim efektlerine imkân tanıyan televizyon ve film stüdyosu, fotoğraf stüdyosu, reji odası, radyo stüdyosu, animasyon stüdyosu ve Mac bilgisayarlarıyla donatılmış laboratuvarlarıyla öğrencilerimiz teorik ve pratik derslerde öğrendiklerini uygulama ve kendilerini böylece geleceğe hazırlama imkânı bulmaktadırlar.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde;

 • Temel Anlatım ve Gösterim Biçimleri
 • Temel Fotoğrafçılık
 • Sinemaya Giriş
 • Klasik Öykü Sineması
 • Soyut Fotoğrafçılık
 • İletişim Felsefesi
 • Kurgunun Temel İlkeleri
 • Kamera Kullanım Teknikleri
 • Senaryo Yazım Teknikleri
 • Tipografi 1
 • Film Müziği
 • Sinemada Ses
 • Klasik Dönem Türk Sineması
 • Film Yapım ve Yönetim
 • Dijital Kurgu Teknikleri
 • Görüntü Yönetmenliği
 • Fotografik Yaklaşımlar
 • Belgesel Film
 • Film Türleri
 • Efektik Tasarım 1
 • Sinemada Akımlar
 • Sanat Yönetmenliği
 • Avangard Film
 • Kısa Film
 • Film Eleştirisi
 • Sinema ve Edebiyat
 • Dijital Dönem Türk Sineması
 • Çocuk Filmleri gibi birçok dersin eğitimi verilir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü çok yönlü ve farklı disiplinlere hitap eden, güncel teknolojilerin ışığında sürekli dönüşen kapsamlı bir alandır. Bölüm, bu gelişmelerin ışığında teori ile uygulamayı harmanlayabilen, pratik çözümler üretebilen, yaratıcı iletişimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümde özellikle hareketli görüntü tasarımına önem verilmekte ve bu çerçevede uygulamalı dersler sunulmaktadır. Hareketli görüntülerin günümüzde kazandığı önem dikkate alınırsa, bölümün günümüz gelişmelerini takip eden, hayata yenilikçilik ruhuyla dokunan bir bölüm olduğu görülmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bölümümüz öğrencilerini, yüksek lisans ve doktora programlarına hazırlamanın yanında ayrıca reklamcılık, televizyon ve sinema sektörlerinde görsel iletişimin tasarlanmasına katkıda bulunacak sanat yönetmeni, fotoğraf sanatçısı, kameraman, kurgu ve grafik tasarım elemanı, senarist, belgeselci, yönetmen, animatör ve film eleştirmeni gibi meslek dallarında yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Akademik Kadro

“*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.