İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Nedir?

Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri iş dünyasında stratejik öneme sahiptir. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler iletişim yönetiminin sınırlarının genişlediği ve her geçen gün daha da önem kazandığı bir dünya yaratmaktadır.  Bölümün temel amacı; bu gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçları, akademinin ve sektörün tüm alanlarında karşılayabilecek nitelikte insan kaynağı yetiştirmektir.

     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü lisans düzeyinde eğitim vermektedir ve eğitim süresi 4 yıldır.

     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm müfredatında iletişim biliminin temel dersleriyle birlikte teorik ve uygulamalı Halkla ilişkiler ve Reklamcılık alan dersleri yer almaktadır. Müfredatta yer alan dersler şunlardır:

 • İletişim Bilimi Kuramları
 • İletişim ve Medya Tarihi
 • İletişim Sosyolojisi
 • İletişim Felsefesi
 • Bilişim Uygulamaları
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Sosyoloji
 • Temel Fotoğrafçılık
 • İletişim Sosyolojisi
 • Halkla İlişkilerin Temel Kavramları
 • Reklamcılığın Temel Kavramları
 • Pazarlama Yönetimi
 • İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
 • Temel Gazetecilik
 • Reklam Yazarlığı
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı
 • Kurum İmajı ve İtibar Yönetimi
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Yeni Medya Reklamcılığı
 • Marka İletişimi
 • Tüketim Toplumu
 • Grafik Tasarım
 • İkna Teknikleri ve Algı Yönetimi
 • Genel Ekonomi
 • Bütünleşik İletişim Kampanyaları
 • Yeni Medya ve Halkla İlişkiler
 • Yaratıcılık
 • Siyaset Bilimine Giriş
 • Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk
 • Medya Planlaması
 • Markalama ve Konumlandırma
 • Moda ve Lüks Marka İletişim
 • Ajans Yönetimi
 • İçerik Yönetimi
 • Tüketici Davranışları
 • Halkla İlişkiler ve Reklam Meslek İlkeleri ve Ahlakı
 • Göstergebilim
 • Söylem Çözümlemeleri
 • Tüketim Toplumu
 • Medya ve Reklam Okuryazarlığı
 • Popüler Kültür
 • Psikoloji
 • İşletmeye Giriş
 • Reklam Tarihi
 • Toplumsal Hareketler ve Aktivizm
 • Uluslararası Halkla İlişkiler Kampanyaları
 • İletişim Çalışmalarında Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Reklam Prodüksiyonu
 • Kurum içi Halkla İlişkiler
 • Kriz İletişimi
 • Reklamda Kuşak ve Cinsiyet Araştırmaları
 • Hikâye Tasarımı
 • Videografi
 • Kültürlerarası İletişim
 • Duygusal Zeka Yönetimi ve Liderlik
 • Dijital Pazarlama
 • Türkiye’de Kültürel Çalışmalar
 • Dijitalleşme ve Toplum
 • İçeriklerde Marka Uyumu
 • Medya ve Temsil
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Alternatif Pazarlama Yöntemleri
 • Pazarlama ve Reklam Araştırmaları
 • Sağlık ve Spor İletişimi
 • Sivil Toplum Kuruluşları İletişimi
 • Şehir İletişimi
 • Mesleki Yazarlık
 • İletişim ve Sosyal Fayda
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Reklam Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Göstergebilim
 • Ajans Yönetimi
 • Markalama ve Konumlandırma
 • Uygarlık Tarihi
 • Türkiye’nin Siyasi ve İdari Yapısı
 • Toplumsal Hareketler ve Aktivim
 • Kamu Diplomasisi ve Lobicilik
 • Reklam Çekicilikleri
 • Ürün Yerleştirme
 • Sponsorluk ve Etkinlik Yönetimi
 • Uluslararası Halkla İlişkiler Kampanyaları
 • Hizmet Sektöründe Pazarlama İletişimi
 • Reklam Söylemi
 • Sanat Tarihi
 • Moda ve Lüks Marka İletişimi
 • Kamuoyu Araştırmaları
 • Reklam Çözümlemesi
 • Reklam Prodüksiyonu
 • Halkla İlişkiler ve Reklam Okumaları
 • Kurum içi Halkla İlişkiler
 • İletişim Çalışmalarında Yapay Zeka Uygulamaları
 • Sanat ve İletişim
 • Siyasal İletişim

 

     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne iş Yapar?

Bölüm mezunları, halkla ilişkiler, reklam ve ilgili diğer sektörlerde kurumsal iletişim sorumlusu, halkla ilişkiler uzmanı, stratejik iletişim sorumlusu, reklam yazarı, medya planlama uzmanı, müşteri temsilcisi, kreatif direktör, art direktör, grafiker, reklam ve iletişim yöneticisi, marka yöneticisi, dijital pazarlama uzmanı, pazarlama yöneticisi olarak çalışabilirler.

     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Yirmi yılı aşkın bir süredir akademik tecrübesi bulunan bölüm, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında gerçekleşen gelişmelere uygun olarak güncellenen bölüm müfredatı ile öğrencilere, alanlarında akademik ve mesleki yetkinliğe ulaşacakları bir eğitim sunmaktadır. Grafik tasarımdan videografiye, bütünleşik iletişim kampanyalarından marka iletişimine, lüks marka iletişiminden iletişim çalışmalarında yapay zekâ uygulamalarına, içerik yönetiminden yeni medya reklamcılığına ve hikâye anlatıcılığına kadar geniş bir yelpazede, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun dersler alacak öğrencilerimiz özel ya da kamu sektöründe kurumsal iletişim, marka iletişimi, reklam ve halkla ilişkiler alanında çalışacak nitelikli uzmanlar olarak görev almaktadır.

Halkla ilişkiler ve reklamcılık

Akademik Kadro

“*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir. “**” 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.