İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Hukuk Bölümü

    Hukuk Bölümü Nedir?

Türk Hukuku’na ait temel ve güncel bilgilerin öğrenildiği, hukuk nosyonunun kazanıldığı, kanun ve diğer düzenlemelerin yorumlanmasında belli bakış açılarının incelendiği, yargı kararlarının değerlendirildiği bölümdür.

    Hukuk Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Hukuk lisans eğitim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl).

    Hukuk Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde;

 • Anayasa Hukuku
 • Roma Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Ceza Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Milletlerarası Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İnsan Hakları Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Deniz Ticareti Hukuku

gibi zorunlu derslerin yanında,

 • Sağlık Hukuku
 • Hukuk, Adalet ve Yargı Etiği
 • Marka Hukuku
 • Adli Tıp Hukuku
 • Kitle İletişim Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Kriminoloji
 • Çevre Hukuku
 • İmar Hukuku
 • Avukatlık Hukuku
 • Spor Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Uluslararası Ceza Hukuku

gibi birçok seçmeli derslerin eğitimi verilir.

    Hukuk Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölüm mezunu akademisyen, hakim, savcı ve avukat olabildiği gibi çeşitli devlet kurumlarında memur olarak da çalışabilmektedir. Aynı zamanda kaymakamlık ve uzmanlık gibi meslekleri de yapabilmektedir.

    Hukuk Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bölüm mezunları ilgili sınavlarda başarılı olduktan ve stajlarını tamamladıktan sonra avukat, hâkim, savcı veya noter olabilirler. Bunların dışında Hukuk Fakültesi’nden mezun olanlar kaymakamlık, Sayıştay denetçiliği, bankalarda hukuk danışmanlığı ya da hukuk müşavirliği gibi meslekleri yapabilirler.

Hukuk Bölümü mezunları avukat olmak istemeleri halinde avukatlık yapmak için seçtikleri ilin barolarına başvurarak 6 ay adliye, 6 ay avukatlık bürosunda staj yaparlar ve uygun görülmeleri sonucunda avukatlık ruhsatlarını alarak mesleğe başlarlar.

Hakim, savcı olmak için ise Adalet Bakanlığı’nın yılda bir kez yapmış olduğu yazılı sınava girerek belirlenen barajı geçmeleri halinde sözlü sınava kalmaya hak kazanılır. Sözlü sınavda da başarılı olunması halinde Adalet Bakanlığı bünyesinde gösterilen yerlerde 1 yıllık staj yapılarak kura çekme yöntemi ile çeşitli il ve bölgelere atanılır.

Kaymakamlık, uzmanlık, Sayıştay denetçiliği vb. devlet kurumlarında alınacak görevler için KPSS’den puan alınarak istenilen şartlar doğrultusunda müracaatlar yapılmaktadır.

Akademisyenlik için yüksek lisansa başlayarak her okulun belirttiği ALES ve YDS/YÖKDİL puanlarına sahip olunduktan sonra başvurulan üniversitelerin yazılı sınavlarına girilebilmektedir.

Akademik Kadro