İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
İktisat Bölümü

    İktisat Bölümü Nedir?

İktisat, bireylerin, firmaların ve ülkelerin iktisadi karar verme davranışlarının incelendiği ve iktisat politikası üretme amacı olan bir sosyal bilimdir. Kapsamı, mikroekonomi alt alanında toplumdaki birey ve firma tercihlerini ele alabilecek ve makroekonomi alt alanında ülkelerin ve dünya ekonomisini bir bütün olarak inceleyebilecek derecede geniştir. Bu incelemeleri, evrendeki her türden kaynağın kısıtlığı gerçeğini göz önünde bulundurarak teorik matematiksel modeller ve veriye-dayalı yöntemler yardımıyla yapar.

İktisat biliminin kapsamı sadece ‘para’dan ibaret değildir. Ekonomik büyüme, kalkınma, ülkelerin gelişmişliği, gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik, fakirlik, iktisadi eşitsizlikler, bireylerin ve toplumların refahı, eğitim, sağlık ve çevre politikaları küresel ticaret, finansal piyasalar ve kurumlar, maliye ve para politikaları ele aldığı meselelerden bazılarıdır. İktisat, teorik ve veriye-dayalı modeller ile tarihsel eğilimlerin ışığında günümüz meselelerini anlamamıza ve geleceğe ilişkin bilimsel tahminlemeler yapılabilmesini mümkün kılan geniş bir alandır.

    İktisat Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İktisat, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Bölümün mezunları “iktisatçı (ekonomist)” unvanını alırlar. Kamu kurumlarında, özel sektörde veya kar amacı gütmeyen politika üreten diğer kurumlarda çeşitli sorumluluklar alarak çalışabilmeleri mümkündür.

    İktisat Bölümü Dersleri Nelerdir?

İktisat bölümünde;

 • Mikro Ekonomi
 • Makro Ekonomi
 • Finansal Muhasebe
 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • İktisat Teorisi
 • İktisat Politikası
 • Kamu Maliyesi
 • İktisadi Büyüme ve Kalkınma
 • İktisat Tarihi
 • Uluslararası Ekonomi
 • Türkiye Ekonomisi
 • İstatistiksel Analiz
 • Ekonometri
 • Bilgisayar Uygulamalı Analiz Teknikleri
 • Matematiksel İktisat
 • Dijital Ekonomi
 • Endüstriyel İktisat
 • İktisat Sosyolojisi
 • Oyun Teorisi
 • Çevre İktisadı

gibi birçok dersin eğitimi verilir.

    İktisat Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İktisat bölümü mezunlarının yaptığı iş çalıştığı kurum ve kuruluşa ve aldığı sorumluluğun türüne göre değişebilmektedir. Fakat üzerine eğildiği mesele her ne olursa olsun, bir sosyal bilim olarak aldığı iktisat biliminin sunduğu teknikler ve bakış açısı ile içinde bulunulan durumu tespit edebilecek incelemeler ve analizler yapabilmek, ve bunların neticesinde her türden kaynağın etkin kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler, politikalar ve mekanizmalar tasarlayarak karar vericilere sunabilme kabiliyeti başarılı bir iktisat bölümü mezunun en iyi yaptığı iştir.

    İktisat Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

İktisat bölümü mezunları, lisansüstü eğitim ile öğrencilik hayatlarına devam etmeyi tercih edebilecekleri gibi özel sektörde, aile şirketlerinde, kamu kurumlarında veya kendi girişimleri ile çalışma hayatına katılabilecek donanım ve becerilere sahip olarak mezun olurlar. Mezunların; akademik ekonomist, şirket ekonomisti, kamu kurumu ekonomisti, araştırmacı, akademisyen, veri bilimci, finansal risk analisti, yatırım analisti, sigortacı, bankacı, iş geliştirme uzmanı, politika tasarlayıcı uzman gibi iş pozisyonlarda sanayi, bankacılık, eğitim, sağlık gibi hayatın her alanını ilgilendiren sektörlerde rol ve sorumluluk alarak çalışabilmeleri mümkündür.

Akademik Kadro