İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
İngilizce İktisat Bölümü

     İngilizce İktisat Bölümü Nedir?

İktisat bilimi üretici, tüketici ve devletlerin kısıtlar altındaki karar verme davranışlarını teorik ve analitik yöntemlerle inceleyen bir sosyal bilim dalıdır.  Bu bağlamda, mikro iktisadın temel konuları arasında bireyler ve firmaların ekonomik kararlar oluşturması, fiyatlar, gelir ve kaynak dağılımı ve üretimin belirlenmesi yer alır. Makro iktisat ise, ekonomiyi bir bütün olarak ele alır ve para, milli gelir, enflasyon, büyüme ve kalkınma gibi konularla ilgilenir.

İktisat, teorik modeller oluşturarak güncel konuları analiz edip geleceğe yönelik tahmin yapılabilmesini mümkün kılar.

     İktisat İngilizce Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İktisat İngilizce Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin İşletme Fakültesinde bulunan ve 4 yıllık %100 İngilizce eğitim veren lisans programıdır. Bunun yanında 1 yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır. İngilizce yeterlik sınavını geçen öğrenciler doğrudan lisans birinci sınıfa başlarlar.

     İngilizce İktisat Bölümü Dersleri Nelerdir?

İktisat İngilizce Bölümünde;

 • Microeconomics
 • Macroeconomics
 • Economic Policy
 • Economic Theory
 • Economic History
 • International Economics
 • Turkish Economy
 • Econometrics
 • History of Economic Thought
 • Financial Markets and Institutions
 • Introduction to Business
 • Financial Accounting
 • Mathematics
 • Introduction to Statistics
 • Cost and Managerıal Accounting
 • Marketing Management
 • Computational Methods in Social Sciences
 • Growth and Development
 • Public Finance
 • Business Law
 • Money and Banking

gibi zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendilerine daha uygun olanı seçip eğitim alabileceği seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Industrial Economics
 • Labor Economics
 • Managerial Economics
 • Research in Selected Topics in Economics
 • Seminar
 • European Economic Integration
 • Public Finance: Special Topics
 • Applied Econometrics

 

     İktisat İngilizce Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Mezunlar, öğrendikleri araçları iş hayatlarında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilirler. İlgili kurum ve kuruluşlarda etkinliği artırıcı işlevler üstlenebilir, düzenlemeler yapabilir ve karar verici konumlarda çalışabilirler.  Mezunlar, teorik ve pratik bilgi, dil ve bilgi-teknolojik yetiler içeren iktisat formasyonlarıyla, piyasa analizi, politika yapımı ve kurumsal yönetim süreçlerine etkin bir şekilde katkıda bulunabilirler. Mezunların üstlenebildiği görevler, yöneticilikten, uzmanlık/müfettişlik/denetmenliğe kadar uzanan zengin bir yelpaze oluşturmaktadır.

 

     İktisat İngilizce Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

İktisat Bölümü mezunları, özel sektörde özel bankalar, özel şirketler, borsa ve danışmanlık şirketlerinde; kamu sektöründe ekonomi yönetimi ile ilgili bakanlıklar, Merkez Bankası, kamu bankaları ve Türkiye İstatistik Kurumu’nda; sivil sektörde vakıflar, sivil araştırma merkezleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarında; uluslararası alanda Dünya Bankası, IMF ve benzeri kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilirler. Bölüm mezunları, belirtilen kurumlarda yönetici, araştırmacı, müfettiş veya uzman unvanlarıyla iş imkânı elde edebilirler ya da akademik bir kariyer çizgisi seçebilirler.

 

 

 

Akademik Kadro