İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir?

Lojistik Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi

Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

 

Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir?

Lojistik Yön., tedarik zinciri boyunca ürünlerin ilk çıkış noktasından son kullanıcının olduğu tüketim noktası arasındaki çift yönlü akışı ve bu akış sırasında yerine getirilmesi gereken tüm faaliyetlerin yönetimidir. Bu faaliyetler başlıca; taşıma, depolama, stok/envanter yönetimi, sipariş ve talep yönetimi, elleçleme-ambalajlama-etiketleme, satınalma/tedarik yönetimi, tesis yeri seçimi ve tersine lojistik şeklinde sıralanabilir.

Lojistik Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi

Üniversitemizin İşletme Fakültesi’nde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır.

Bölümün eğitiminin ilk yılı fakültenin İşletme Fakültesi lisans programlarının hepsine verilen ortak derslerden oluşmaktadır. İkinci yıldan itibaren Lojis. Yönetimi ile ilgili alan dersleri verilmeye başlanır. İkinci ve üçüncü yılın ikinci dönemlerinde teorik derslerin yanında 20 şer iş günü olmak üzere iki sefer staj uygulanır. Bu stajlar toplam 40 gün olmak üzere zorunlu ders olarak müfredatta yer almaktadır. Bunlara ek olarak son sınıfın ikinci döneminde (8. Yarıyıl) öğrenciler teorik dersler yerine İş Yeri Eğitimi alabilmektedir. İşyeri Eğitimi öğrencilerin seçimine bağlıdır. İşyeri Eğitimi seçildiği taktirde öğrenciler son dönemi şirkette çalışarak geçirmektedirler.

 

Bölüm Dersleri Nelerdir?

Bölüm dersleri öğrencilerin alanla ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Lisans programında verilen alan bazlı bazı dersler aşağıdaki gibidir.

 • Taşımacılık Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Taşımacılık Mevzuatı
 • İşletme Hukuku
 • Hizmetlerin Yönetimi ve Pazarlaması
 • Maliyet Analizi ve Yönetimi
 • Üretim ve Stok Yönetimi
 • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Satınalma ve Tedarik Planlama
 • Depo Yönetimi
 • Tehlikeli Maddeler
 • E-Ticaret
 • Loj. Planlama ve Modelleme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Loj. Bilişim Sistemleri

Bölüm Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olan öğrenciler, lojistik hizmet satışı ve pazarlaması, depo yönetimi, stok ve envanter yönetimi, satınalma ve tedarik planlaması, gümrükleme, dağıtım planlaması, tedarik zinciri planlaması ve yönetimi işlerini yaparak verimliliği ve etkinliği arttırmayı amaçlarlar.

Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bölüm çok geniş bir alanı kapsadığı için öğrenciler açısından avantajlı bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle küresel ölçekte uluslararası ticaretin günden güne artış göstermesi, lojistik sektörüne olan ihtiyacı da arttırmaya devam etmektedir. Bir yerde bir ürün üretilip satılıyorsa o ürünün mutlaka üretim aşamasından son müşteriye ulaşana kadar lojistik faaliyetlerden geçmesi gerekmektedir. Lojistik olmadan ticaret olmaz.

Dolayısıyla bölüm mezunlarımız havayolu, karayaolu, denizyolu ve demiryolu taşıma modlarında ister direkt olarak taşıma faaliyeti gösteren firmalarda ister freight forwarder firmalarında ister depolama alanında faaliyet gösteren firmalarda, ister üretim veya uluslararası ticaret yapan firmaların ilgili departmanlarında (satınalma ve tedarik planlama, depo ve stok yönetimi, dağıtım planlaması, gümrükleme vb.) uzman ve profesyonel yönetici olarak çalışabilir.

 

Lojistik Yönetimi

 

Akademik Kadro

“*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir. “**” 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.