İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Matematik Bölümü

    Matematik Bölümü Nedir?

Dünya üzerinde var olan her şeyin bir matematiği vardır. Dilimize Fransızca “mathématique” kelimesinden geçen ve kökü eski Yunanca “máthema” sözcüğüne dayanan “matematik”in asıl anlamı, “öğrenilecek, öğrenilmesi gereken şey”dir. Yani, bilgi. Bu durumda matematiğe ilgi duyan, onunla uğraşan kişiler ise doğrudan öğrenmeye/bilmeye meraklı sıfatının taşıyıcısı olurlar. İşte bu taşıyıcılar, evrenin yazıldığı dil olan matematiğin aynı zamanda birer temsilcisi ve uygulayıcısıdırlar.

Aklın en eski ortak değeri olan matematik, insanın kâinatta kurulu olan düzeni anlamlandırmasına olanak sunar. Bu düzen coğrafyayı, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, endüstriyi, kriptolojiyi, mühendisliği ve daha nicesini bünyesinde barındırır. Eski çağlardan beri sosyal yaşamın ortaya çıkardığı ihtiyaçları çözmek için kullanılan matematik, günümüzde ise hızla ilerleyen teknolojik/bilimsel/ekonometrik gelişmelerin merkezinde olan yerini hep korumuştur. Ekonomiden biyolojiye, tasarımdan kimyaya, istatistikten fiziğe, sosyal bilimlerden kozmolojiye ve daha birçok alanda matematiğin rolü tam merkezdedir. Hızla ilerleyen teknolojinin bir getirisi olarak matematikle ilintili yeni disiplinler de doğmuştur. Kriptoloji, siber güvenlik, yatırım planlaması, DNA dizilimlerinin görüntülenmesi, uzay bilimleri, veri madenciliği bunlardan sadece bir kaçı olarak sıralanabilir.

İlişkili olduğu alanları açıklanabilir kılma, onların ileri seviyelere taşınmasına yardımcı olmasının yanı sıra, matematik, henüz sorulmamış soruların cevaplarını verebileceği gibi kendi dairesi içinde ancak sanat ile açıklanabilecek güzellikleri de içerir. Bu içermenin güzel tarafı ise, onu en iyi aynı dili konuşanların yani matematikçilerin anlayabiliyor olmasıdır.

    Matematik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Matematik Bölümü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçe’dir.

    Matematik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Matematik bölümünde;

 • Matematik Analiz,
 • Kompleks Analiz,
 • Reel Analiz,
 • Cebir,
 • Lineer Cebir,
 • Fizik,
 • Topoloji,
 • Analitik Geometri,
 • Matematik Tarihi,
 • Adi ve Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler,
 • Bulanık Matematik,
 • Soyut Matematik,
 • Nümerik Analiz,
 • Fonksiyonel Analiz,
 • Sayılar Teorisi

gibi birçok dersin eğitimi verilir. Bunların yanı sıra ikinci sınıftan itibaren öğrenciler ilgi alanlarına göre finans matematiği ve bilgisayar programlama alanlarında seçmeli ders alabilecek olup böylece bu sahalarda uzmanlaşabileceklerdir.

Finans ve bilgisayar programlama derslerinden bazıları şunlardır: Finansal Muhasebe-II, Makro Ekonomi, İstatistiksel Analiz, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Ekonometri, Yapay Sinir Ağları, Yapay Zeka, Veri Yapıları, Veri Tabanı Sistemleri.

    Matematik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı itibariyle matematik, artık felsefi boyutunun da dışında çok büyük öneme sahip olan bir bilim haline gelmiştir. Bu sebeple Matematik Bölümü mezunu bir kişi için iş imkânlarının ve çalışma sahasının oldukça geniş olduğunu söylemek mümkündür.

    Matematik Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Matematik Bölümünde yol haritasının nasıl çizileceğini bütünüyle öğrencinin kabiliyetleri ve ulaşmak istediği kariyer hedefleri belirler. Bölümüz bu hedeflere ulaşmak için gerekli akademik imkânları gerek çift anadal programlarıyla gerek yurt dışı öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimize sunmaktadır. Bunları göz önünde bulundurarak iş sahaları arasında şunları sıralayabiliriz:

 • Öğretmen
 • Akademisyen (Matematik veya ilişkili olan diğer disiplinler: Genetik, Mühendislik, İstatistik, Ekonometri vs.)
 • Bankacılık ve Finans
 • Veri Analisti
 • Finansal Planlamacı
 • Kodlama (Kredi kartı güvenliği, haberleşme güvenliği vs.)
 • Borsa Risk Analisti
 • Finansal Danışman (Tübitak, Aselsan, TTnet, Telekom, Hazine Müsteşarlığı, muhtelif bankalar ve farklı arge bölümleri ciddi sayılarda finansal danışman almaktadırlar)
 • Uzman ( Türk Hava Yolları, Meteoroloji, Bakanlıklar bünyelerinde Matematik Bölümü mezunlarını uzman kadrosu ile istihdam etmekteler.)
 • Ekonomist
 • Gelir Analisti
 • Yazılım Geliştirici (Teknolojinin inanılmaz hızla ilerlediği bu çağda, bilişim sektörü matematik temelli bireyleri daha çok tercih etmekte ve matematik derecesi olanlar yazılım alanında kendilerini geliştirerek geniş çalışma sahaları elde edebilmekteler.)
 • Bilişim ve Sigortacılık alanlarında uzman
 • Aktüerya

 

Akademik Kadro

“*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir. “**” 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.