İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Psikoloji Bölümü

    Psikoloji Bölümü Nedir?

Psikoloji, kısaca davranış ve zihin bilimi olarak adlandırılır. Psikoloji biliminde, bilinçli veya bilinçsiz olayların yanı sıra duygu ve düşüncelerin incelenmesi söz konusudur. Psikoloji yelpazesi geniş bir bilim dalıdır ve klinik, bilişsel, gelişim, adli, sağlık, spor, sosyal davranış gibi birçok alt dalı vardır.

Psikoloji alanı, sinirbilim alanından grup dinamiklerine, anormal davranış ve tedavisinin incelenmesinden gelişim basamaklarının incelenmesine kadar uzanan geniş bir alandır. Buna göre, çok çeşitli ortamlarda profesyonel psikologlar bulmak mümkündür: kliniklerde veya akıl hastanelerinde, testler uygulayan veya hastalarla terapi yapan; endüstride, kariyer danışmanlığı, ekip geliştirme, personel seçimi veya insan faktörü mühendisliğine katkıda bulunan; her türlü okul ve eğitim kurumlarında hem öğretmenlik hem de danışmanlık pozisyonlarında; okul öncesi çocuklarla çalışan veya üniversite laboratuvarlarında temel araştırma yapan.

Psikoloji Bölümü lisans programı, öğrenciye modern psikolojinin temel teorileri, yöntemleri ve teknikleri konusunda sağlam bir temele sahip ve alanın çeşitli temel alanlarıyla geniş bir aşinalık içeren çok yönlü bir liberal eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, öğrencileri çok çeşitli bağlamlarda çalışmalarına veya daha ileri uzmanlık için lisansüstü düzeyde çalışmaya devam etmelerine olanak sağlamak için araştırmadaki temel becerilerin yanı sıra psikolojide genel bir arka plan ile donatmak için tasarlanmıştır.

    Psikoloji Bölümünün Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Psikoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her psikoloji öğrencisinin alması gereken bazı temel derslerin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik geniş bir yelpazede sunulan seçmeli dersler mevcuttur. Psikoloji bölümü mezunları, dört yıllık eğitimin sonunda “psikolog” unvanı alırlar.

    Psikoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Psikoloji bölümünde;

 • Gelişim Psikolojisi
 • Sosyal Psikoloji
 • Biyolojik Psikoloji
 • Bilişsel Psikoloji
 • Kişilik
 • Psikopatoloji
 • Klinik Psikoloji
 • Görüşme Becerileri
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 • Okul Psikolojisi
 • Nöropsikoloji
 • Duyum ve Algı
 • Beyin ve Davranış
 • Siyaset Psikolojisi
 • Psikodrama
 • Adli Psikoloji
 • Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar
 • Psikolojide Eleştirel Yazma ve Okuma
 • Davranış Bilimleri için İstatistik
 • Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik
 • Psikolojide Ölçme ve Testler
 • Gelişimsel Psikopatoloji
 • Bağımlılık Psikolojisi ve Davranışsal Bağımlılıklar
 • Klinik Psikoloji Seçme Konular
 • Psikofarmakoloji
 • Bilişsel Nörobilim
 • Örgütsel Davranış
 • Bireysel Farklılıklar
 • Kişilerarası İlişkiler

gibi birçok dersin eğitimi verilir.

    Psikoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Psikoloji diploması, çok çeşitli kariyerlere kapı açar ve nitelikli bir psikolog olmak için ilk adım olarak hizmet edebilir.

İnsan deneyiminin genişliğini keşfederek ve davranış kalıplarının nasıl anlayabileceğinin ve tahmin edileceğinin öğrenildiği bu programda, öğrencilerimizin, kanıta dayalı bilgileri uygulamaya koyma ve araştırma, analiz, akıl yürütme ve eleştirel düşünme becerileri geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

    Psikoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Psikoloji alanında lisans derecesi ile mezun olduktan sonra, eğitime devam etme ve Psikoloji veya ilgili bir alanda Yüksek Lisans veya Doktora derecesi kazanmaya karar verilebilir.

Psikoloji mezunu olarak bir dizi farklı alanda iş başvurusunda bulunmaya da hazır olmaktadırlar. Psikologlar; algılama, biliş, dikkat, duygu, zeka, öznel deneyimler, motivasyon, beyin işlevleri ve kişilik gibi davranışları ve zihinsel süreçler üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği için çalışma alanları da bununla doğru orantılı bir şekilde geniştir.

Psikologlar, hastanelerde, rehabilitasyon merkezleri ve psikolojik araştırma merkezlerinde anaokullarında kendilerine çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okul psikologu olarak ya da büyükşehir belediyelerinin psikolojik danışmanlık departmanlarında danışman psikolog olarak görev alabilirler. Söz konusu devlet hizmetlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ‘den elde edilen sonuçlar değerlendirmeye sokulur. Eğitim sektörünün haricinde eğitim süresince verilen istatistik ve iletişim eğitimi sayesinde çeşitli reklam ajanslarında çalışma olanağı da sağlar.

 

Akademik Kadro

“*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.