İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

     Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, bilimsel alanları ve alt disiplinlerindeki müktesebatın içeriğinde mevcut olan bilgi, teori, yöntem, yaklaşım ve paradigmalardan istifade ederek eğitim veren bir akademik birimdir. Bölümümüz küresel bakış açısına sahip, disiplinler arası ve analitik düşünebilen, kaliteli farklılıkta mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz öğrencilerine yönelik, ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, hukuk, evrensel kültür ve yabancı dil bilgisiyle donatılmış bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Bölümümüz bünyesinde yer alan öğretim üyelerimiz disiplinler arası çalışmalara hâkim, güncel ekonomik ve siyasal gelişmeleri yakından takip eden, alanlarında önemli akademik tecrübe ve yetkinliğe sahip isimlerden oluşmaktadır.

     Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bölümün eğitim süresi, İngilizce hazırlık dönemi hariç tutulmak üzere dört yıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS kotalarını doldurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz, ilk iki yıl ağırlıklı olarak siyaset bilimi, uluslararası iliş., hukuk, bilim felsefesi ve ekonominin temel olgu ve kavramlarını, Türkçe ve İngilizce derslerle içselleştirmekte, üçüncü yıldan itibaren uzmanlaşmak istedikleri alt disiplinlere yönelik oldukça geniş bir seçmeli ders havuzundan faydalanabilmektedir. Söz konusu seçmeli derslere ek olarak öğrencilerimiz, dördüncü yıl gerçekleşen mesleki seminer ve bitirme projesi çalışmaları ile mezuniyet öncesi uygulama alanlarına ilişkin tecrübe edinebilmektedir. Öğrencilerimizin sosyal ve entelektüel gelişimine yönelik bölüm seminerleri, çalışma toplantıları ve öğrenci topluluğu faaliyetleri akademik yıl içerisinde yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

     Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümümüzde;

 • Siyaset Bilimine Giriş
 • Uluslararası İlişkilere Giriş
 • Sosyal Bilimlere Giriş
 • Siyasi Düşünceler Tarihi
 • Medeniyet Tarihi
 • Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Dış Politika Analizi
 • Siyasi Tarih
 • Mikroekonomi/Makroekonomi
 • Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
 • Anayasa Hukuku ve Kurumları
 • Uluslararası Politik Ekonomi
 • Siyasal Antropoloji
 • Türk Siyasal Hayatı
 • Araştırma Yöntemleri
 • Uluslararası Güvenlik ve Strateji
 • Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları
 • Siyasal Kültür
 • Bölgesel Analizler
 • Sinema ve Uluslararası İlişkiler
 • Siyasal İletişim
 • Uluslararası Örgütler

Başta olmak üzere daha pek çok zorunlu ve seçmeli ders mevcuttur. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

     Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölüm mezunu bireyler için en önemli çalışma alanları arasında Dışişleri Bakanlığı gelmektedir ve bunun dışında diğer bakanlıklarda da kendilerine çalışma şansı bulabilirler. Mezun kişiler diplomat, danışman ve şirketlerde yönetici gibi unvanlara sahip olabilirler. Son yıllarda bu bölüm mezunları kamu kurumları kadar uluslararası/ulusal özel şirketlerde de rol almaktalar. Başlıca kurumlar şöyle sıralanabilir:

 • Dışişleri Bakanlığı,
 • Diğer Tüm Bakanlıklar,
 • Üniversiteler,
 • Siyasi Partiler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Şirketler,
 • Güvenlik ve İstihbarat Kurumları,
 • Medya Kuruluşları,
 • Düşünce Kuruluşları.

 

     Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Diplomasını eline almış kişiler meslek hayatında siyasetin direkt içerisinde bulunmak dışında birçok iş imkânı bulunmaktadır. Siyasi oluşumlara veya uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunabilirler, gerekli yeterlilikleri yerine getirmeleri takdirde akademisyen veya kamu çalışanı olabilirler.

 

Akademik Kadro