İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Sosyoloji Bölümü

    Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji disiplini ilk bakışta kendiliğindenmiş ya da bireyselmiş gibi görünen çeşitli olguların toplumsal boyutlarını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Örneğin ekonomik eşitsizlik, işsizlik, evsizlik, mekânsal ayrışma, ideolojiler, intihar oranları, gruplaşma, cemaatleşme, sosyalleşme biçimleri gibi birçok olgunun toplumsal bir arka planı vardır. Sosyoloji, saha çalışmaları, tarihsel analiz, anket, görüşme, söylem analizi gibi çeşitli niteliksel ve niceliksel yöntemlerle bu olguların sosyolojik boyutlarını eleştirel bir yaklaşımla ortaya çıkararak, toplumsal dünyayı anlamayı, çeşitli sorunlara yönelik çözüm perspektifleri getirmeyi amaçlamaktadır.

Toplumsal olgular sürekli değiştiğinden, çok çeşitli ve karmaşık süreçlerle ortaya çıktığından bunların analizi, açıklanması ve yorumlanmasına olan ihtiyaç da bitmez. Modern toplumlarda değişimin hızı da artmaktadır. Yeni teknolojik gelişmeler yeni toplumsal olgular üretmektedir. Örneğin iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanlık tarihinde görülmeyen yeni toplumsal olguların, sorunların ve fırsatların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu durum sosyoloji disiplinine olan ihtiyacın da bitmeyeceğini, sosyolojinin gelecekte de önemli bir sosyal bilim olarak varlığını koruyacağını göstermektedir.

    Sosyoloji Bölümü Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Sosyoloji, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

    Sosyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyoloji Bölümünde;

 • Sosyolojiye Giriş
 • Sosyoloji Tarihi
 • Sosyal Bilimlerde Yöntem
 • Sosyolojide Veri Analizi
 • Türk Sosyologları ve Eserleri
 • İktisat ve Sosyoloji Semineri
 • İhtisas Semineri
 • Çağdaş Sosyoloji Teorileri
 • Şehir Sosyolojisi
 • Saha Araştırma Teknikleri
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Aile Sosyolojisi
 • Hukuk ve Suç Sosyolojisi
 • Din Sosyolojisi
 • Endüstri Sosyolojisi
 • Sosyal Değişim ve Küreselleşme
 • Modernleşme Kuramları
 • İletişim Sosyolojisi

gibi birçok dersin eğitimi verilmektedir.

 

    Sosyoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyoloji eğitimi almış bireyler Belediyeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumlarında istihdam etmektedirler. Sosyologlar gerekli pedagoji sertifikasını alarak öğretmenlik de yapabildikleri gibi, sosyolojinin kazandırdığı derinlikli ve analitik bakış açısı sebebiyle birçok özel şirket tarafından da tercih edilmektedirler. Ayrıca çeşitli bakanlıklarda veya yerel yönetimlerde uzmanlık, kentle ilgili konularda danışmalık, insan kaynakları ile ilgili danışmanlık, araştırma kurumlarında uzmanlık, gençlik, göçmenlik veya yaşlılıkla ilgili konularda araştırmacılık gibi iş kollarında da istihdam edilmektedir.

Akademik Kadro